Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-11-06 12:53 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska Bild
För att förstå sig själv och sin egen tid är det viktigt att förstå sin historia.

Innehåll

Syfte

Vi ska arbeta med forntiden för att du ska få kunskap om tidsperioderna: istiden, stenålder, bronsålder och järnålder och göra en tidslinje.

Vi kommer att undersöka vilka spår som finns, från forntiden och jämföra hur människor levde då med hur vi lever idag.

Du får lära dig att förstå och använda ord och begrepp med hjälp av bilder, texter mm.

Du kommer att resonera och återberätta vad du hör och lär dig på några olika sätt.

 

Arbetsmetoder

Vi utgår från vad vi redan vet om forntiden och vad vi vill veta mer om. 

Tillsammans gör vi tidslinjer och du får skapa din egen tidslinje över forntiden.

Du kommer att få lyssna på, själv läsa och arbeta med olika texter, skönlitterära och faktatexter. 

För att visa vad du förstår, tänker och kan om forntiden kommer du att få skriva, illustrera och berätta. Du kommer att sparar dina uppgifter i din Temabok.

Genom bilduppgifter får du skapa sådant som forntidsmänniskorna skapade.

Du ska jämföra dig själv med ett barn på forntiden. 

 

Bedömning

Du bedömer dig själv och visar att du gör ditt bästa.

Du och dina kamrater hjälper varandra genom att bedöma varandra och ge varandra råd som förbättrar ditt arbete.

Dina lärare hjälper dig genom att bedöma dina uppgifter och ge dig råd som förbättrar ditt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

Sv Bl SO SvA
Forntiden

Tidslinje och tidsbegrepp
Jag kan använda en kort tidslinje och använda ett par tidsbegrepp för att berätta om händelser.
Jag kan använda en tidslinje och använda flera tidsbegrepp för att berätta om händelser.
Spår av forntiden i naturen
Jag kan visa några spår från forntiden i naturen.
Jag kan visa och beskriva spår av forntiden i naturen.
Människans tidiga historia
Jag kan ge exempel på några delar av människans tidiga historia t.ex. Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan beskriva och ge exempel på delar av människans tidiga historia.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: