Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings Unit 2: Crime and punishment

Skapad 2019-11-06 13:47 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 9 Engelska
In this unit will read about, listen to, watch documentaries and discuss different criminals, crimes commited as well as different methods of punishments.

Innehåll

 

Week 45 - 51

 

We will read a few texts from the Wings text book as well as listen to and watch a few documentaries of famouse crimanals.

We will also work on the following grammar: Irregular verbs as well as the two different types of Helpingverbs: Auxiliary verbs and Modal verbs.

 

You will show your skills for this unit in the following ways:

1. Written assignment - you will choose to write about a criminal of you choice. (min. 500 words)

2. An oral presentation with the help of a power point. - you will create a power point with the help of pictures and support words.

3. Read different text and answer questions thereafter.

3. Test - you will write a test which you cannot prepare for which tests your reading-, listening and writing skills.

 

Uppgifter

 • Analys av skrivuppgift - Crime and Punishment

 • Written assignment

 • Grammar: Helping verbs

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningmatris Engelska år 7-9

Reception-förståelsen av det man hör och läser på engelska.

F
E
C
A
Vad du förstår när du lyssnar
Du uppfattar endast delar av innehållet i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det viktigaste i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det mesta av innehållet och viktiga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår både helhet och detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Vad du förstår när du läser
Du förstår det viktigaste i enkla texter men du kan ännu inte uppfatta tydliga detaljer.
Du förstår det viktigaste i texter i olika genrer och du kan uppfatta tydliga detaljer.
Du förstår det mesta av innehållet och viktiga detaljer i texter i olika genrer.
Du förstår både helhet och detaljer i texter i olika genrer.
Tala
Du kan uttrycka dig med enkla meningar och fraser. Du kan ännu inte uttrycka dig sammanhängande och inte alltid begripligt. Ditt uttal har vissa brister som ibland gör det svårt att förstå vad du säger.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt och relativt sammnhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammnhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar. Du har ett visst flyt i ditt tal och du kan i någon mån anpassa ditt språk.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, tydligt och sammnhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar. Du har flyt i ditt tal och du kan i någon mån anpassa ditt språk.
Skriva
Du kan uttrycka dig med enkla meningar och fraser. Du kan ännu inte uttrycka dig sammanhängande och inte alltid begripligt.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt och relativt sammnhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammnhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar. Du har ett visst flyt i ditt språk, och du kan i någon mån anpassa ditt språk..
Du kan uttrycka dig relativt varierat, tydligt och sammnhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar. Du har flyt i ditt språk, och du kan i någon mån anpassa ditt språk.Du behärskar de språkregler vi har gått igenom.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: