Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 7

Skapad 2019-11-06 14:21 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 9 Samhällskunskap
Frågor om lag och rätt är nu ett av de mest aktuella ämnena i det svenska samhället bortsett ifrån covid 19. Politiker talar om att de vill förändra samhället på olika sätt och göra det säkrare för medborgarna i Sverige genom att framförallt stoppa gängkriminaliteten. För att förstå vad som händer nu och kunna påverka och förändra så blir detta ett aktuellt och viktigt moment i undervisningen.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Vi kommer under det här momentet att jobba med ”Lag och rätt”. Vi ska försöka lära oss hur det svenska rättssystemet fungerar. Vi kommer att ta upp flera frågor som knyter an till området som vad som händer i samband med ett brott? Hur fungerar det i domstolarna? Varför har vi lagar? Hur skapas lagar? Hur påverkas samhället och individer av brottslighet? Vad kan det finnas för orsaker till att någon blir kriminell?

Ni kommer  att stöta på flera nya begrepp som kommer att vara viktiga för att kunna förstå det här momentet. I samband med momentet kommer vi ha flera diskussioner då ni ska försöka använda er av de ”nya begreppen” i olika sammanhang. Viktiga förmågor och kunskaper är:

 

 • Du ska kunna resonera om orsaker och konsekvenser av brottslighet/kriminalitet. 

 • Du ska då också kunna resonera om hur dessa orsaker och konsekvenser kan påverka individer, som den som utfört brottet eller brottsoffret, samt samhället i stort exempelvis våra domstolar och polisen, politikerna/politiken, Sveriges ekonomi och media.

 • Du kan redogöra för processen från gripande till dom utifrån de aktuella begreppen och placera dem i rätt tidsordning.

 • Du kan redogöra för de olika parterna och deras uppgifter i samband med en huvudförhandling, alltså rättgång. Exempelvis försvarsadvokatens uppgifter är att….

 • Du kan förstå och använda dig av begreppen i begreppslistan.

Då vi kommer att få besök av en jurist kommer vi också att knyta an till yrkesliv och framtid. I det här sammanhanget kommer ni också få möjlighet att ställa frågor till en expert på området.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt. Vi ska ha mycket fokus på begreppsförståelse då olika "svåra" ord kommer att vara i fokus under det här arbetsområdet. Vi kommer att arbeta med både det skriftliga- och det muntliga språket.

Ni kommer också i vissa sammanhang kunna välja arbetsätt och svårighetsgrad på uppgifter efter samtal med mig. Vi ska också dramatisera vissa delar av momentet samt ha muntliga diskussioner i mindre grupper. Gemensam läsning av text och reflektion över innehållet kommer också vara viktiga delar av momenten. Vi ska också utgå ifrån film i våra diskussioner samt arbeta med intervjufrågor i samband med ett besök från en jurist.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

I delar av momentet kan du själv välja arbetssätt men det kan du alltid göra efter samtal med mig. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Det visar du under lektionerna i samband med uppgifter, läxförhör och ett prov.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Se kalendern och i classroom.

S

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: