Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens val-vecka: Tema julen

Skapad 2019-11-06 15:37 i Sätra skola Rättvik
Grundskola 3 – 5 Svenska Musik Bild Idrott och hälsa
Vi kommer under sista veckan av höstterminen att jobba med att sätta ihop en julshow som ska visas för vårdnadshavare och syskon.

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Du erbjuds att:

komma med ideer till julshowen
komma med förslag till sånger, dans och musik
medverka antingen som skådespelare, scenograf, tekniker, kostymmakare, dansare, sångare eller musiker

 

Du ska:

genomföra musikalen med god kvalitet
visa hänsyn och kunna samarbeta genom hela julshowen
ta ansvar för efterarbetet med julshowen

2. Undervising/arbetssätt- elevdel

Du kommer få möjlighet att:

delta i diskussioner
sjunga sånger
tillverka rekvisita
spela instrument
se till att det tekniska fungerar
spela teater
hjälpa till med kostymer
delta vid repetitioner
genomföra en julshow
utvärdera 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: