Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt, åk 5 HT 19

Skapad 2019-11-06 16:12 i Husensjö skola Helsingborg
Mål - Du ska kunna skilja på en regel, norm och en lag. - Du ska känna till hur ett brott utreds och hur en rättegång går till. Detta ska vi arbeta med - Vi kommer att arbeta med rätt och fel, regler och lagar. Frågor du ska kunna svara på efter avslutat arbetsområde är: Vad är det för skillnad på regler, normer och lagar? Vad händer när ett brott har begåtts? Vad betyder följande begrepp; moral, lag, regel, jurist, häkte, åklagare, domare, åtalad, dom, försvarare, straff
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Ett avsnitt om lag och rätt och brott och straff.

Innehåll

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA:

Vi kommer att:

 • Ha diskussioner i grupper och i helklass.
 • Läsa olika texter som handlar om lagar och regler.
 • Se på filmer som handlar om ämnet.
 • Arbeta med ord och begrepp som berör ämnet.

 

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS     

 • Du ska kunna skilja en regel och en lag.
 • Du ska känna till hur ett brott utreds och hur en rättegång går till.
 • Du ska känna till följande begrepp: samvete, straffbar/straffmyndig, balk, lag, regel, advokat, anhålla, häkte, åklagare, domare,  påföljd, nämndeman, tilltalad, målsägande, målsägandebiträde, ordförande, protokollförare, vittne och åhörare. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: