Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bränn och köldskador

Skapad 2019-11-06 22:09 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Sjukvård
I detta tema ska vi arbeta med bränn och köldskador. Skaffa oss kunskap om hur vi agerar vid det akut omhändertagandet. Vi kommer också arbeta med fysiska och psykiska konsekvenser på både kort och lång sikt. I temat igår också kunskaper om kris och krishantering och hur vi som personal i vården kan hantera det.

Innehåll

Kunskapsinhämtning

 • Lärargenomgång
 • Läroboken Akutsjukvård kapitel 11
 • medicin 1 och 2 s 623-625

 

 Övrigt

Filmer

Övningar i metodrum - akut omhändertagande

Enskild inlämningsuppgift

Kunskapskrav

Eleven beskriver utförligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.

Eleven redogör också utförligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar

Uppgifter

 • Enskild uppgift Brännskada

 • Enskild uppgift brännskada

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
  Sju  -
 • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
  Sju  -
 • Etiska frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar, till exempel prioritering av patienter.
  Sju  -
 • Betydelsen av bemötande av, samt kommunikation och samarbete med, människor i krissituationer.
  Sju  -

Matriser

Sju
Akutsjukvård

E
C
A
Beskriver åtgärder
Vård och omsorgsåtgärder samt Medicinska åtgärder vid akuta sjukdomar
Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar. Eleven redogör också översiktligt för människans reaktioner vid ohälsa.
Eleven beskriver utförligt vård- och omsorgsåtgär-der samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar. Eleven redogör också utförligt för människans reaktioner vid ohälsa
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för människans reaktioner vid ohälsa.
Beskriver människans reaktioner
Människans reaktion i akuta- eller krissituationer
Eleven redogör översiktligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer.
Eleven redogör utförligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer.
Diskuterar etiska frågeställningar
Etiska frågeställningar inom akutsjukvård
Eleven diskuterar översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Eleven diskuterar utförligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: