Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 7 Teknik

Skapad 2019-11-06 23:06 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Teknik
Vi kommer att arbeta med kapitel 1, 2 och 6 i läroboken Teknik Direkt under vecka 45 - vecka 3. Alla elever har ett konto på Studi.se, där finns det en mängd korta animerade filmer med tillhörande quiz. Vi kommer att titta på filmer i skolan, i helklass och enskilt, men det är jättebra om ni också använder Studi.se hemma. Det är bra om eleverna tar med sig hörlurar till skolan så att var och en kan titta på film i sin egen takt på lektionerna.

Innehåll

Kapitel 1 ”Tekniken i centrum 

Sidnummer 

Innehåll 

8-12 

 

Avsnittet TEKNIK LÖSER PROBLEM handlar om 

 

 • hur vi löser några vardagliga problem med hjälp av teknik 
 • hur olika faktorer, till exempel klimatet, påverkar våra tekniska lösningar 
 • varför vi hela tiden utvecklar ny teknik 

 

13-15 

 

Avsnittet TEKNIKENS FYRA FUNKTIONER handlar om 

 

 • hur teknikens fyra funktioner kan beskriva hur teknik används 

 

 

Kapitel 2 ”Tekniska lösningar 

Sidnummer 

Innehåll 

22-31 

 

Avsnittet UTVECKLINGSPROCESSEN - FRÅN IDÉ TILL PRODUKT handlar om 

 

 • teknikutvecklingsarbetets olika faser och hur faserna i arbetsprocessen hänger samman 
 • vad som kan påverka dig att välja en viss produkt 
 • hur tekniska lösningar kan bidra till en hållbar utveckling 

 

32-41 

 

Avsnittet TEKNISK DOKUMENTATION handlar om 

 

 • att göra manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser 
 • att skriva enkla tekniska rapporter som beskriver teknikutvecklingsarbetet 

 

 

Kapitel 6 ”Konstruktion och material 

Sidnummer 

Innehåll 

150-152 

 

 

Avsnittet BELASTNING handlar om 

 

 • varför och hur man bygger starkt och lätt 
 • olika typer av belastningar 

 

153-157 

 

Avsnittet KONSTRUKTIONSPRINCIPER handlar om 

 

 • hur olika tekniska lösningar ger stabila och hållfasta konstruktioner 
 • olika konstruktionsprinciper 

 

158-161 

 

Avsnittet MATERIALEGENSKAPER handlar om 

 

 • olika egenskaper hos material 
 • val av material utifrån användningsområde 

 

162-169 

 

Avsnittet MATERIAL handlar om 

 

 • exempel på olika material och beskriver deras egenskaper 
 • val av material i olika konstruktioner 

 

170-171 

 

Avsnittet SAMMANFOGA MATERIAL handlar om 

 

 • exempel på några metoder för att sammanfoga material 
 • val av sammanfogningsmetod i olika konstruktioner och med olika material 

 

172-176 

 

 

Avsnittet BROAR handlar om 

 

 • vilka olika belastningar som påverkar olika brokonstruktioner 
 • olika val av material och konstruktionsprincip i brokonstruktioner 

 

177-183 

 

Avsnittet HUS handlar om 

 

 • olika sätt att konstruera hus 
 • hur man kan välja material och konstruktionsprinciper i huskonstruktioner 

 

 

Uppgifter

 • Teknisk Rapport

 • Brobygge

 • Brobygge

 • Teknikprov

 • Teknisk rapport

 • Teknikprov

 • Brobygge

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: