👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden ht19

Skapad 2019-11-07 05:47 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Vi kommer att arbeta med rymden och lära oss om hur människan "erövrat" rymden.

Innehåll

Mål

Vi ska lära oss:

Solsystemet med dess olika himlakroppar (planeter, månar mm) ser ut och hur dessa rör sig i förhållande till varandra.

Hur människan erövrat rymden.

Hur tid kan mätas och om olika begrepp kopplade till tidsmätning (år, dygn mm).

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • arbeta med faktatexter om solsystemet, både läsa och skriva
 • titta på filmer
 • arbeta med NTA material om rymden på datorn
 • arbeta med de första astronomerna.
 • arbeta med fysikens ord och begrepp
 • arbeta med Concept cartoons
 • arbeta med hur solsystemet är uppbyggt och hur planeter och månar rör sig
 • lära oss hur vi kan mäta tid och hur begrepp som år, årstider, månader, veckor och dagar kan förklaras 
 • ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt och i grupp
 • göra en egen konstruktion

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • förklara hur solsystemet ser ut och hur jorden och de andra planeterna rör sig runt solen
 • förklara hur vi kan mäta tid
 • berätta om hur människan erövrat rymden
 • vara aktiv i diskussioner och resonemang
 • kunna förklara fysikens ord och begrepp

Temat kommer att avslutas med ett kunskapsprov där du får möjlighet att visa vad du kan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6