Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter åk 5 19/20

Skapad 2019-11-07 08:36 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Argumenterande texter

Innehåll

 

 

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med argumenterade texter ska du:

 1. Förstå syftet/meningen med en argumenterande text/reklamannons.
 2. Lära dig hur en argumenterande text/reklamannons är uppbyggd. Hur man presenterar en åsikt och ett eller flera argument. 
 3. Lära dig hur du kan använda språket för att påverka någon.
 4. Öva på att tillsammans med klassen/gruppen skriva en argumenterande text.
 5. På egen hand kunna planera och skriva en argumenterande text.
 6. Kamratbedöma en kompis argumenterande text utifrån tydliga riktlinjer.
 7. Förbättra den argumenterande texten utifrån kamratbedömningen samt lärarens respons. 

Arbetssätt

 1. Klassen/gruppen arbetar tillsammans med modelltexter och lär känna argumenterande texters/reklamannons innehåll, syfte och struktur. Du kommer i grupp att få arbeta med de språkliga drag som används för att påverka bl.a.  retoriska frågor, känsloladdat språk, överdrifter och upprepningar.
 2. Du får lära dig att använda adjektiv på olika sätt, verb i imperativ och säljande uttryck ex. allitteration (Grodans Godaste Glass)  för att strukturera upp dina argument samt skriva ihop korta meningar till längre. 
 3. Klassen/gruppen skriver tillsammans en argumenterande text.
 4. Du ska själv planera och skriva en argumenterande text.
 5. Du ska kamratbedöma en klasskamrats argumenterande text utifrån följande riktlinjer.
  1. Din text var en bra argumenterande text för att ...
  2. När jag läste din text so kom jag att tänka på ...
  3. Din text skulle bli bättre om du ...

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande texter åk 5

Level 1
Level 2
Level 3
Syfte
Varför skriver man en argumenterande text?
Eleven kan ännu inte anpassa språket i sin argumenterande text till mottagaren.
Eleven kan anpassa språket i sin argumenterande text till mottagaren.
Eleven kan på ett utvecklat sätt anpassa språket i sin argumenterande text till mottagaren.
Struktur
Rubrik, bakgrund, åsikt, argument, sammanfattning
Eleven kan ännu inte bygga upp sin text utifrån givna strukturer.
Eleven kan bygga upp sin text utifrån givna strukturer.
Åsikt
Presentera en tydlig åsikt
Eleven kan ännu inte presentera en tydlig åsikt.
Eleven kan presentera en tydlig åsikt.
Argument
Hur ska jag kunna övertyga eller påverka?
Eleven använder ännu inte underbyggda argument i sin text.
Eleven använder något underbyggt argument i sin text.
Eleven använder underbyggda argument i sin text.
Språkliga drag
imperativ, adjektiv, sambandsord
Eleven använder inte de rätta språkliga dragen i sin text.
Eleven använder till viss del de rätta språkliga dragen i sin text.
Eleven använder de rätta språkliga dragen i sin text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: