Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk 8: Historia, ursprung och närliggande språk

Skapad 2019-11-07 09:58 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under det kommande arbetsområdet kommer vi arbeta med olika delar av svenska språkets historia, nutid och framtid. Vi kommer titta på språkets historia samt våra grannspråk och minoritetsspråk.

Innehåll

Övergripande:

Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med svenskt språkbruk. Vi kommer delvis titta på svenska språkets historia från den indoeuropeiska epoken fram till idag. 

 

För vidare information om ämnet se det bifogade häftet i uppgiften. Häftet, samt en del andra texter, kommer läggas upp på Google Classroom samt delas ut i pappersform i klassrummet.

 

Bedömning:

Bedömningen kommer utgå från ett skriftligt prov som skrivs i klassrummet. Provet kommer bedöma i vilken utsträckning eleven har förståelse för och kan resonera kring svenska språkets historia, ursprung och särdrag.

En muntlig redovisning av ett valt grannspråk eller minoritetsspråk kommer också att bedömas.

 

För mer information, se den bifogade matrisen.

 

 

Uppgifter

 • Svenska språkets varianter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Svenska språkets varianter

E
C
A
Ny nivå
Svenska språkets historia och ursprung
På provet framförs enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia och ursprung.
På provet framförs utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia och ursprung.
På provet framförs välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia och ursprung.
Svenskan och närliggande språk
På provet görs enkla och till viss del underbyggda resonemang och jämförelser om svenskans närliggande språk.
På provet görs utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och jämförelser om svenskans närliggande språk.
På provet görs välutvecklade och välunderbyggda resonemang och jämförelser om svenskans närliggande språk.

Sv
Minoritetsspråk/grannspråk

Kunskapskrav
E
C
A
8a Söka, välja och sammanställa information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor.
Du kan med hjälp av lärarens anvisningar få fram lämplig information från minst en angiven källa. Du glömmer ibland att visa varifrån du har hämtat din information.
Du kan på egen hand få fram lämplig information från ett par källor. Du är oftast tydlig med varifrån du har hämtat din information.
Du söker rätt på lämplig information på ett snabbt och självständigt sätt. Du anger källa från minst två olika typer av källor och är hela tiden noggrann med att skilja på vad som är ditt material och vad som är källmaterial.
8b Granska och resonera om källor
Eleven för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du resonerar på ett enkelt sätt om varför källan fungerar för syftet och presenterar någon tanke om källans trovärdighet utifrån logik och fakta.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om källornas trovärdighet och lämplighet. Du ser flera kopplingar och kan objektivt motivera och utveckla ditt resonemang med tydlig logik.
Du presenterar på ett utvecklat sätt några tankar om källornas trovärdighet. Du hittar flera kopplingar och kan objektivt motivera och redogöra för olika fakta, förklara och dra slutsatser kring skillnaderna utifrån en tydlig logik.
10 Kombinera uttryckssätt för att förstärka texter
Eleven kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar och på så sätt förstärker och levandegör textens budskap.
I en produktion kan du i huvudsak använda bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap, även om de inte alltid passar helt.
I en produktion kan du använda ändamålsenliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap.
I en produktion kan du använda lämpliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap. Du förmedlar din produktion som en helhet på ert effektivt sätt.
13a Muntlig framställlning
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll.
Du har till viss del läst in dig på ämnet och åhörarna följer i huvudsak med i din presentation och förstår innehållet
Du är påläst och förberedd och din presentation är relativt lätt att hänga med i. Innehållsmässigt har du gått lite djupare in i ämnet.
Du är väl förberedd och din presentation är lätt att hänga med i. Du utvecklar dina tankar och ditt innehåll mer.
13b Anpassning
Eleven anpassar sin framställning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du försöker tänka på vem din presentation är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att göra din presentation intressant.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och göra presentationen lättfattlig och intressant.
14b Göra jämförelser
Eleven kan jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du känner till vilka minoritetsspråken i Sverige är och vet lite varför och när språklagarna kom till. Du jämför något av deras uttryckssätt med svenskans.
Du känner till flera uttryckssätt som har betydelse för identiteten i ett eller fler minoritetsspråk. Du jämför dem med svenskan på ett relativt utförligt sätt.
Du har kännedom om några olika uttryckssätt som har betydelse för deras identitet i de olika minoritetsspråken. Du jämför dem med svenskan på ett utförligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: