Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap och Organisation, del 2

Skapad 2019-11-07 10:45 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Ledarskap och Organisation, del 2: Ledaren

Innehåll

Del 2 bygger på innehållet i kapitel 1 i boken "Ledarskap och Organisation". Övrig litteratur är Powerpoint, filmen "The Wave", TV-program: " Det kinesiska experimentet".

Del 2 innehåller fakta, övningar, genomgångar och diskussioner om ledarstilar och ledaregenskaper. Även teorier och begrepp kopplade till ledarrollen.

Preliminär ordning:

1. Genomgång av kapitel - ppt - läsa kapitel 1 i boken

2. "Det kinesiska experimentet"

3. Uppgift: Intervjua en ledare

4. Filmen "The Wave"

5. Prov (Kapitel 1 samt frågor kopplade till "Det kinesiska experimentet" samt "The Wave")

 

Planering v. 47-51:

v. 47: Lektion 1 och 2. Arbeta med inlämning "Intervjua en ledare"

v. 48: Lektion 1. Deadline inlämningsuppgift. Förbered muntlig redovisning i v. 49.

         Lektion 2. Se filmen "The Wave"

Länk till OneDrive här: https://edunorrtalje-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/66gala12_norrtalje_se/ET-XB6Z3VlFGvjFVhYDj8JgBTn32cVWzA464MUhaKC4IqA?e=3z6Lqe

v. 49: Lektion 1. Halvklass muntlig redovisning på skolan "Intervjua en ledare".

         15 elever redovisar på skolan - från Isabelle Andersson till och med Elias Mauritzon. Resterande arbetar på valfri plats med            instuderingsfrågor inför prov.

          Lektion 2. Halvklass muntlig redovisning på skolan "Intervjua en ledare".

         15 elever redovisar på skolan - från Mael Melwani till och med Zeynep Öcal. Resterande arbetar på valfri plats med                          instuderingsfrågor inför prov.

v. 50: Lektion 1 och 2. Gör klart instuderingsfrågorna och plugga inför prov.

v. 51: Lektion 1. PROV KAPITEL 1.

 

Del 2 innehåller följande uppgifter och examinationer;

 • Intervjua en ledare
 • Prov Ledarrollen

Samtliga finns som uppgifter i Unikum.

 

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor inför prov kapitel 1

 • Inlämning ledarskapsanalys

 • Prov Ledarskap, kapitel 1

 • Intervjua en ledare -Skriftlig inlämning i Unikum -Muntlig redovisning i halvklass

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
  Led  -
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
  Led  -
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.
  Led  -

Matriser

Led
Ledarskap och Organisation, del 2

E
D
Nivå E till fullo uppnådd, nivå C delvis uppnådd
C
B
Nivå C till fullo uppnådd, nivå A delvis uppnådd
A
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Nivå E till fullo uppnådd, nivå C delvis uppnådd
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Nivå C till fullo uppnådd, nivå A delvis uppnådd
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang.
Nivå E till fullo uppnådd, nivå C delvis uppnådd
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang.
Nivå C till fullo uppnådd, nivå A delvis uppnådd
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang.
Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Nivå E till fullo uppnådd, nivå C delvis uppnådd
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Nivå C till fullo uppnådd, nivå A delvis uppnådd
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Eleven redogör översiktligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Nivå E till fullo uppnådd, nivå C delvis uppnådd
Eleven redogör utförligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Nivå C till fullo uppnådd, nivå A delvis uppnådd
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Eleven beskriver översiktligt olika ledarskapsformer och för enkla resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Nivå E till fullo uppnådd, nivå C delvis uppnådd
Eleven beskriver utförligt olika ledarskapsformer och för välgrundade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Nivå C till fullo uppnådd, nivå A delvis uppnådd
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: