Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröken Europa

Skapad 2019-11-07 10:51 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Ett arbete om läsning som utgår från boken Fröken Europa.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Nu är det dags för dig att ge dig in i ett läs- och skriväventyr – Fröken Europa. Emellanåt kommer du att stanna upp och reflektera, skriva och diskutera över det du har läst.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Syftet med arbetet med Fröken Europa är att träna på att läsa texter och förstå innehållet, både det som står tydligt i texten och det som man behöver fundera mer över.

Du kommer också få träna på att uttrycka dina åsikter skriftligt.

Undervisningens innehåll: Vad?

Du kommer att läsa några kapitel i taget och sedan göra uppgifter, som hör till. Ibland finns där ingen uppgift och då är det bara att läsa vidare.

Du kommer att arbeta i grupp där ni diskuterar och löser frågorna.

 

Undervisningens innehåll:

Ni kommer att jobba med på förhand bestämda avsnitt med tillhörande uppgifter.

Ni ska göra uppgifterna var och en för sig, men arbeta i lärgrupp.

Arbetet kommer att ske både enskilt och i samarbete med andra.

Bedömning

I kunskapskraven i kursplanen ingår det att man ska kunna läsa med flyt, kunna sammanfatta en texts innehåll och kunna kommentera delar av texten. Man ska också kunna diskutera textens innehåll och kunna berätta vad man tycker om det man läst.

Vi kommer att bedöma er under arbetets gång under diskussioner eller samtal enskilt eller i par. Vi kommer också att läsa era texter och svar och se hur de når upp till kunskapskraven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: