👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturgenren Fantasy

Skapad 2019-11-07 11:34 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet ska ni få lära känna fantasygenren och vad som är typiskt för den. Ni får läsa fantasylitteratur och arbeta med gestaltning för att skapa en spännande fantasynovell i form av så kallad ”fanfiction”. Under fem veckor kommer ni tillsammans att läsa och diskutera böckernas innehåll. Läsningen kommer dels att ske i skolan och dels hemma. Det är viktigt att ni följer det ”lässchema” som ni själva skapat. I skolan kommer ni att skriva läsdagbok vid upprepade tillfällen. Anteckna gärna under tiden ni läser boken för att minas detaljer att skriva om i läsdagboken.

Innehåll

OBS! Under vecka 45-49 utgår ordinarie veckoläxa med glosor och istället har eleverna läsläxa till varje vecka för att kunna skriva läsdagbok om sin läsupplevelse varje vecka på lektionstid, så läsningen av boken får ske i läxform hemma. 

 

Planering vecka för vecka: (v. 45-49)

 

vecka 45

lek. 1.     Tisdag 5/11: Gör upp ett lässchema för hur många sidor du ska läsa hemma per vecka. (Antal sidor du har kvar dividerat med 5) + Boksamtal i smågrupper. Diskutera med hjälp av ”kortleken” ni får låna från Martin.

lek. 2.     Torsdag 7/11: Miljöbeskrivningsövning: Gör Clio #5-#6.

lek. 3.     Fredag 8/11: Skriv ett nytt inlägg i din läsdagbok. 

 

vecka 46

lek. 4.     Tisdag 12/11: Karaktärsbeskrivningsövning: Gör Clio #7-#8.

lek. 5.     Torsdag 14/11: Fortsätta på karaktärsbeskrivningsövning: Gör Clio #9-#10.

lek. 6.     Fredag 15/11: Skriv ett nytt inlägg i din läsdagbok.

 

vecka 47

lek. 7.     Tisdag 19/11: Boksamtal i smågrupper. Diskutera med hjälp av ”kortleken” ni får låna från Martin.

lek. 8.     Tors 21/11: Börja skriva fan-fiction. Gör Clio #9-#10. 

lek. 9.     Fre 22/11: Skriv ett nytt inlägg i din läsdagbok.  

vecka 48

lek. 10.  Tis 26/11: Skriva fan-fiction. 

lek. 11. Tors 28/11: STUDIEDAG: Skriva fan-fiction. 

lek. 12.  Fre 29/11: Skriv ett nytt inlägg i din läsdagbok.  

vecka 49

lek. 13. Tisdag 3/12: Skriva fan-fiction.  

lek. 14. Tors 5/12: Skriva fan-fiction.

lek. 15. Fre 6/12: Skriva fan-fiction.  SISTA INLÄMNINGSDATUM!

 

 

Extrauppgifter: Om man blivit färdig innan v.49:

Boksamtal i 4-grupper: 1. Välj en händelse från boken som ni spelar upp, eller 2. Gör en presentation som en av karaktärerna i boken eller 3. Gör en intervju med någon av personerna i boken. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9