Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 7B VT 20 (Läsa egen skönlitterär bok)

Skapad 2019-11-07 11:59 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Vi fortsätter att öva läsflyt, lässtrategier och läsförståelse. Läsning är något du utvecklar under hela din skoltid. Experter inom läsning säger att det behövs 5000 timmars läsning för att man ska bli en god läsare och man behöver ha ett ordförråd på 30 000- 40 000 ord när man lämnar grundskolan. Om man läser en timme om dagen innebär det att det tar ca 14 år. Mellan v. 4-8 läser vi en egenvald skönlitterär bok på ca 150-200 sidor. Du väljer en bok som passar dig. Vi följer vår egen läsplanering och läser ca 50 sidor i veckan. I vecka 8 (eller) 10 kommer du muntligt och skriftligt få redovisa din läsning.

Innehåll

 

 

Matriser

Sv
Läsa och analysera skönlitteratur

På väg att uppnå målen
Grundläggande kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Läsa
Du läser boken och visar viss läsförståelse men du har svårt att göra sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Skriva
Har inte riktigt nått målen
Du skriver med viss språklig variation vad gäller meningsbyggnad och ordval. Använder de svenska skrivreglerna någorlunda korrekt
Du skriver med relativt god språklig variation genom att försöka variera meningsbyggnaden Använder de svenska skrivreglerna korrekt
Du skriver med god språklig variation genom att variera meningsbyggnaden Korrekt användning av de svenska skrivreglerna
Reflektion/analys
Du skriver korta svar som inte visar på reflektion
Du skriver ganska korta svar men du försöker skriva med lite egna tankar och reflektioner
Du skriver ganska utvecklade svar som innehåller enklare reflektioner och egna tankar
Du skriver utförliga svar som innehåller mycket väl utvecklade reflektioner och egna åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: