Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talangkväll

Skapad 2019-11-07 12:05 i Rengsjö skola F-6 Bollnäs
Ett temaarbete som pågår under flera veckor som avslutas med en familjekväll där fritidsbarnen uppträder med olika nummer och vi sedan bjuder på fika med hembakt bröd.
Grundskola F – 3 Svenska Engelska Idrott och hälsa Musik Hem- och konsumentkunskap Matematik
Vi anordnar en talangkväll där fritidsbarnen får sjunga, dansa, uppträda för föräldrar och syskon. Vi bakar och bjuder även på fika efter showen.

Innehåll

Vi har som tradition att anordna en talangkväll, då barnen uppträder för föräldrar och syskon. Denna kväll har blivit en viktig del av vår verksamhet och något som barnen alltid önskar återkommande.

Under detta temaarbete får de träna på att tala inför andra, man får testa dans och sång som estetisk uttrycksform, turtagande, lära tillsammans genom lek och rörelse, vi jobbar med samarbete och kommunikation.

När vi bakar har vi praktisk matematik och vi läser recept.

Vi börjar med ett informationsmöte med barnen där vi berättar om temat. Därefter får barnen några dagar på sig att bestämma om/vad de vill uppträda med. Samtidigt börjar vi att baka med alla förskoleklassbarn så att de också blir delaktiga i temaarbetet. Förskoleklassbarnen uppträder inte första året utan är då bara publik. Detta gör att de blir medvetna om vad de anmäler sig till de kommande åren.

Vi tränar sedan under tre veckors tid. Övningstillfällena blir 15:00-16:00 i idrottssalen 2-3 gånger i veckan. Då har vi möjlighet att träna med mikrofon och ljudanläggning.

OBS! Lappar till vh angående tider för träningar samt genrep.

Utvärdering: Under ett fritidsråd samlar vi barnen och diskuterar vad som var bra och vad vi kan förbättra till nästa år.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: