Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simning och livräddning år 5

Skapad 2019-11-07 12:54 i Sjöängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Under detta arbetsmoment kommer vi få träna på att utföra livräddande åtgärder som stabilt sidoläge, bröstkompressioner och kontroll av öppen luftväg. Vi kommer även prata om hur vi kan förebygga skador i vår vardag och på idrottslektionerna. Under ett lektionstillfälle kommer vi göra ett simtest, varefter simskola kommer erbjudas för dem som fortfarande behöver träna på momentet.

Innehåll

Syfte:

Syftet med lektionsserien är att du ska utveckla en allsidig rörelseförmåga. Du kommer även utveckla dina kunskaper agerande vid nödsituationer samt riskbedömning.

 

Dina mål:

- Du klarar av att simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge

- Du lär dig att agera rätt vid nödsituationer

- Du deltar i teoretiska diskussioner

 

Lektionsinnehåll:

Detta aktivitetsmoment består av tre stycken lektioner. 

Under lektion 1 behandlas ämnet badvett och du kommer få teoretisk information om skadeförebyggande åtgärder vid vatten under olika årstider.

Under lektion 2 utför vi ett praktiskt simtest där du får möjlighet att visa dina kunskaper i simning i mag- och ryggläge. Du kommer även få visa att du klarar av att bete dig skadeförebyggande under simningen.

Under lektion 3 kommer du få ta del av praktisk undervisning i livräddande åtgärder som stabilt sidoläge, bröstkompressioner och kontroll av öppen luftväg. Du får även lära dig en handlingsplan vid nödläge som du kommer testas på i slutet av lektionen eller i början på nästa lekton. 

 

Vad kommer bedömas?

- Du bedömmas  med hjälp av nedanstående matris i sin simförmåga

- Du kommer bedömas i dina diskussioner

- Du kommer bedömas i en slutuppgift som utförs under lektionstid

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Simning och livräddning år 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Simning
Du kan inte simma eller har du inte visat sin simkunnighet.
Du har visat simkunnighet till viss del men du behöver träna mera på tekniken i någon eller båda simsätten.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Livräddning
Du behöver träna mera på hanterande av nödsituationer.
Du visar att du med hjälp av instruktioner kan agera vid nödsituationer och utföra livräddande åtgärder som stabilt sidoläge och att öppna luftvägar.
Du visar att du självständigt kan agera vid nödsituationer och utföra livräddande åtgärder som stabilt sidoläge och att öppna luftvägar.
Diskussion
Du behöver träna mera på hur vanliga skador vid lekar, spel och idrotter kan förebyggas samt vilka de är.
Du kan enkelt beskriva vanliga skador som kan förekomma i lekar, spel och idrotter samt hur dessa kan förebyggas.
Du kan utvecklat beskriva vanliga skador som kan förekomma i lekar, spel och idrotter samt hur dessa kan förebyggas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: