Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella Revolutionen och Källkritik

Skapad 2019-11-07 14:32 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola F – 9 Samhällskunskap Historia
I slutet på 1700-talet började en tid som i dag kallas för industrialiseringen. Den började i Storbritannien och spred sig till bland annat Sverige. Fera nyheter inom jordbruket exempelvis nya sätt att odla och förbättrade redskap gjorde odlingen mer effektiv. Effektivt jordbruk innebar mer mat till befolkningen och till att fler överlevde. I mitten av 1800-talet tog fabriker över mycket av det hantverk som tidigare gjordes för hand. Då gick det fortare att tillverka föremålen och de blev mycket billigare. Livet i fabriken var hårt och så småningom började arbetare kräva fler rättigheter. Trots de tidigare idéerna om frihet, jämlikhet och broderskap var 1800-talet en tid som präglades av grymheter mot flera befolkningsgrupper. Idén spred sig om att vissa människor var mer värda än andra på grund av vilken ras de tillhörde. Du kommer lära dig om rasismens rötter och om kolonialismens orsaker. Att ställa källkritiska frågor är en viktig del av att leva i samhället. Vi blir dagligen översköljda av information från olika håll. Att hitta rätt information eller fakta kan ibland vara svårt. Du ska få repetera de källkritiska frågorna och öva på material från 1800-talet. Men vi kommer även prata om nya varianter av källkritik som exempelvis filterbubblor och trollfabriker.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska förstå och kunna förklara begreppen: Den Industriella revolutionen, imperialism och kolonialism. Dess orsaker - händelser och konsekvenser ur följande perspektiv och exempel på frågor:

1 Ekonomi - Vad är det som möjliggör Industrialiseringen? Hur förändras ekonomin?

2 Teknik - Vad sker i jordbruket? Vad leder förändringarna till? Hur sker arbetet i fabrikerna jämfört med tidigare?

3 Politik - Socialismen uppstår nu. Varför då?

4 Socialt - Hur förändras livet för människorna? Från jordbruk till industrisamhälle...

 

. Du ska kunna göra en enkel jämförelse av den industriella revolutionen i Storbritannien och Sverige.  Du ska kunna samt även kunna tillämpa begrepp runt ämnesområdet källkritik.


Så här ska vi arbeta

Vi använder kap 6.3 och 6.4 i NE . Vi har genomgångar, ser på filmer och diskuterar vad som händer och varför det sker. Vi övar på källkritiska begrepp och att analysera olika källor.

Det här ska bedömas

Dina ämneskunskaper och din förmågor att analysera/diskutera/jämföra den Industriella revolutionen ur följande perspektiv: ekonomi, politik, teknik och socialt/betydelse för människan. Det gör att du måste ha kunskap om vad som händer utifrån analysmodellen orsaker - händelser - konsekvenser. Du ska ha koll på källkritiska begrepp och kunna tillämpa källkritik på ett historiskt material. Vi kommer ha ett skriftligt prov som kommer innehålla källkritiska övningar.

 

 

 

Uppgifter

 • Läxförhör begrepp källkritik

 • Prov Industriella revolutionen & Källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Sh
"Industriella revolutionen" Historia 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Vilka begrepp finns? Förstå innebörden av begreppen. Använda begreppen
Eleven kan använda och förstå historiska begrepp på ett grundläggande sätt.
Eleven kan använda och förstå historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda och förstå historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Analysförmåga
Jämföra För/Nackdelar Likheter/Skillnader Se samband
Kan förklara hur människans villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i och kan beskriva enkla samband.
Kan förklara hur människans villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i och kan beskriva förhållandevis komplexa samband.
Kan förklara hur människans villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i och kan beskriva komplexa samband.
Kommunikativ förmåga
Redovisa - Diskutera - Presentera - Resonera - Uttrycka egna åsikkter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven kan föra väl-utvecklade och väl underbyggda resonemang om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Reflektera
Tolka - Värdera - Reflektera - Pröva/Ompröva - Lösa problem
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur olika föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur olika föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur olika föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Hantera information
Söka - Samla - Kritisk granska information - skilja mellan fakta och värderingar.
 • Hi  E 9
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: