Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2019-11-07 15:24 i Testskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild Biologi
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun. Använd rubrikerna i din egen planering. Punktlistorna används som "Att tänka på" för dig som planerar.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Antal veckor

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Utifrån kunskapskraven – vad är lärandemålet? 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Exempel på hur elevernas kunskaper inom området kommer att bedömas utöver den återkommande och dagliga formativa bedömningen.

     Formativ

 • Exempel på planerad bedömning för lärande (t.ex. kamratbedömning, självbedömning mm)
 • Exempel på återkoppling i syfte att utveckla undervisning

     Summativ

 • Exempel på bedömning av lärande (t.ex. prov, affisch osv). 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Exempel på hur man kommer att arbeta för att uppnå lärande mål
 • Utvald centralt innehåll
 • Planerad elevmedverkan

Uppgifter

 • Test för att lämna in via Ipad

 • Människokroppen faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Sv Bi Bl
Testmatris

Uppgift 1

Underlag saknas
På väg
Godkänd nivå
- skriva
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du har ej visat att du kan skriva .....
Du är på väg att skriva ....
Du har visat nivå 2
muntligt

Uppgift 2

Underlag saknas
På väg
Godkänd nivå
Analys
Reflektion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: