👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och klocka, Singma 4A

Skapad 2019-11-07 15:28 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 4 – 5 Matematik
Aldrig mer kommer du kunna säga att du kom sent till lektionen för du inte kunde klockan - när vi är klara med detta avsnitt!

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att eleverna ska utveckla sin förmåga att läsa av och använda klockan på ett fungerande sätt.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Vid avslutat arbete är målet att du skall kunna:

- läsa av digital tid

läsa av analog tid

- förstå och använda dig av begreppen:
kvart
halvtimme
trekvart
timme
sekund
minut
timme
dygn

- ha en grundläggande uppfattning om hur lång tid någonting är (är en lektion en timma eller en minut?)

- kunna göra  beräkningar framåt och bakåt i tiden

Undervisning/Metoder

Du kommer få chans att lära dig detta genom att:

Aktivt delta på genomgångar

Färdighetsträning på Nomp

- Delta i grupparbeten där ni får diskutera uppgifter och problem med koppling till tid och klockan

Bedömning

Du kommer bli bedömd genom:

- den kunskap du visar på de aktiva genomgångar vi har

- den kunskap du visar upp genom gruppdiskussioner

- den kunskap du visar upp på genomförd diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Klockan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analog klocka
 • Ma   3
Du kan läsa av: hel timma halv timma kvart över kvart i
Du kan läsa av: fem över fem i tio över tio i tjugo över tjugo i
Eleven kan läsa av hela den analoga klockan. Vad är klockan när timvisaren pekar på strax före 4 och minutvisaren på 11?
Digital tid
 • Ma   3
Du kan läsa av: hel timma halv timma kvart över kvart i
Du kan läsa av: tio över tio i tjugo över tjugo i
Eleven kan läsa av hela den digitala klockan. Exempel: Vad är klockan när den visar 14:58?
Klockans begrepp
 • Ma   3
Klockans egenskaper
 • Ma   3
Du kan med mycket stöttning uppskatta tidsåtgång
Du kan med viss stöttning uppskatta tidsåtgång
Du kan självständigt uppskatta tidsåtgång. Exempel: Ungefär hur lång tid är en mattelektion?
Beräkning av tid
Du kan göra enkla beräkningar av tid som rör: hel timma halv timma
Du kan göra enkla beräkningar av tid som rör: kvart
Du kan göra enkla beräkningar av tid med både minuter och timmar. Exempel: Nu är klockan 4. Vad är klockan om 1 timma och 20 minuter?