Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bockarna Bruse

Skapad 2019-11-07 16:10 i Rindö förskola Vaxholm Stad
Förskola
Vi har under hösten arbetat med sagor för att utveckla området språk och kommunikation. Utifrån barnens intresse för sagan om Bockarna Bruse har vi sedan arbetat vidare med olika målområden i läroplanen.

Innehåll

Varför?

Vi har under hösten arbetat med sagor för att utveckla området språk och kommunikation. Vi läste sagan om Bockarna Bruse och kunde observera ett stort intresse hos barnen.

Utifrån detta intresse har vi arbetat vidare med Bockarna Bruse och vävt in olika delar av läroplanen, bl. a...

Vad?

-språk och kommunikation

-skapande/teknik

-drama

-matematik

-digital kompetens

 Hur?

Språk och kommunikation: Vi har arbetat mycket med flano-saga/bildstöd i berättelsen om Bockarna Bruse. Med hjälp av bilderna har barnen själva kunnat återberätta och spela upp sagan.

Skapande/teknik: Barnen har fått skapa sina egna bockar av, bl.a. återvunnet material. Här låg fokus på limpistolsteknik samt hur benen skulle sitta för att bocken skulle kunna stå. De har också fått rita och tolka sagan med blyertspenna och papper.

Drama: I helgrupp dramatiserade vi sagan med hjälp av rekvisita och en sagoläsare (pedagog). Vi diskuterade hur bockarnas och trollets röster låter. Barnen har fått prova olika karaktärer och tolkat dem på sitt sätt.

Matematik: Hur många ben har bocken? Hur många horn har den? Vi har arbetat med antal, tal, ordning och storlek samt använt oss av matematiska begrepp så som lägesord (trollet är UNDER bron).

Digital kompetens: Barnen har fått använda en app som heter "animate anything". Appen sätter ögon och mun på barnens teckningar och det går att spela in sin egen röst. En blyertsteckning kan då plötsligt få liv och börja sjunga. Vi visar på så sätt att det med hjälp av digital teknik går att manipulera en bild. Barnen får möjlighet att lära sig att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till vad som går att göra med digital teknik. Allt som vi ser är inte på riktigt.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: