Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sambanden i naturen.

Skapad 2019-11-07 16:21 i Resursskola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Biologi
Läsa om växters och djurs olika livsmiljöer. Studera fröväxter och sporväxter. Hur fungerar det i naturens kretslopp? Sortera växter och djur och se likheter och skillnader.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Du ska kunna beskriva och förklara olika samband i naturen. Hur olika växter förökar sig. 

Vad är livsvillkoren för liv på jorden? Vad innebär fotosyntesen och cellandningen?

Sortera olika växter och djur i olika grupper.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att diskutera om förutsättningen för liv och även läsa om det. Vi pratar kring hur växter sprids.

Hur fungerar kretslopp och vi ritar egna.

Vi dokumenterar vad som händer med växter utifrån olika förutsättningar. 

Vi diskuterar och tar ställning varför det är viktigt att vara rädd om naturen.

Vi tittar på undervisningsfilm.

 

Vad ska bedömas?

Du blir bedömd på din aktivitet på lektionerna.

Du visar vad du lärt dig genom tankekartor, texter och olika frågeställningar. 

 

Uppgifter

 • Frö- och sproväxter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Sambanden i naturen - växter

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
ENKLA FÄLTSTUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR
 • Bi  E 6
Jag kan följa en planering för att göra en undersökning.
Jag kan följa en planering för att göra en undersökning.
Jag kan följa en planering för att göra en undersökning.
DOKUMENTATION AV UNDERSÖKNING
 • Bi  E 6
Dokumenterar genom fotografering den växt jag har ansvar för.
FOTOSYNTES OCH CELLANDNING
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag kan genom att rita en bild beskriva vad fotosyntesen och cellandningen är och hur de hänger ihop.
Jag kan genom att rita en bild och beskriva enkelt med text vad fotosyntesen och cellandningen är och hur de hänger ihop.
Jag kan genom att rita en bild och beskriva utförligt med text vad fotosyntesen och cellandningen är och hur de hänger ihop. Jag kan även resonera kring vad det kan leda till om vi t.ex får mindre skog och växter.
FRÖVÄXTER OCH SPORVÄXTER
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag kan dela in olika växter i grupperna fröväxter och sporväxter. .
Jag kan dela in olika växter i grupperna fröväxter och sporväxter. Jag kan ge exempel på vad som skiljer dem åt.
Jag kan dela in olika växter i grupperna fröväxter och sporväxter. Jag kan ge exempel på vad som skiljer dem åt och vad de har gemensamt.
VÄXTERNAS UPPBYGGNAD
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag kan namnge fyra av blommans delar och förklara vad två av dem har för funktion/uppgift.
Jag kan namnge fem av blommans delar och förklara vad fyra av dem har för funktion/uppgift.
Jag kan namnge alla blommans delar och förklara vad de har för funktion/uppgift.
FÖRÖKAR SIG
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag kan förklara vad pollinering är och varför det är viktigt. Ger ett exempel på en växt som kan föröka sig utan fröer eller sporer.
Jag kan förklara vad pollinering är och varför det är viktigt. Jag ger förslag på två olika sorters pollineringar och förklarar dem. Ger ett exempel på en växt som kan föröka sig utan fröer eller sporer och hur det då fungerar.
Jag kan förklara vad pollinering är och varför det är viktigt. Jag ger förslag på tre olika sorters pollineringar och förklarar dem. Ger ett exempel på en växt på land och en i havet som kan föröka sig utan fröer eller sporer och hur det då fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: