Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monstret

Skapad 2019-11-07 17:08 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med skrivprojektet baserat på Monstret av Josef Sahlin. Genom detta vill vi locka fram din skriv- och berättarlust. Vi utvecklar skriv-och berättarlust genom att bygga en roman som besår av flera kapitel. Vi tränar på att skriva olika typer av texter, bearbeta innehållet och få till en roman med "röd tråd".

Innehåll

 Monstret 

Monstret är ett skrivprojekt där en roman på nio kapitel växer fram allt eftersom. Förutsättningarna är givna men ändå kommer ingen bok bli den andra lik.

Du kommer att få skapa din egen roman som ska handla om ett litet djur som muterar och härjar nere i skolans källare. Du kommer att skriva på dator och redigera texten där. 

Vi arbetar med ett kapitel i veckan.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

- beskriva ett händelseförlopp ex. skriva en spännande inledning,
- göra person- och miljöbeskrivningar,
- höja stämningen i din text genom att beskriva känslor,
- skriva olika typer av egna texter, t.ex. nyhetsartikel, dikt, recept och faktatext,
- bearbeta dina texter efter respons från kamrat eller lärare,
- ge respons till någon annans text,

I din text ska du visa att du kan använda dig av de vanligaste reglerna för stavning och skiljetecken. Du ska också kunna använda ett språkriktig skrivsätt (inte talspråk).

 Bedömning 

Under arbetets gång kommer du bli bedömd på:
- att ge och ta respons på texterna
- din pågående skrivprocess

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
SVENSKA kunskapskrav åk 6

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Ge omdömen om och bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett ihuvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerandesätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: