Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik kap 3 åk5

Skapad 2019-11-07 17:18 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Matematik
Cirklar, trianglar, vinklar, sidor, omkrets och gradskiva - detta kommer du att lära dig mer om under vårt arbete med geometri under de närmaste veckorna.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar de närmaste veckorna med kapitel 3 "Geometri" i Favorit matematik 5A. Vi lär oss om geometriska figurer, deras olika egenskaper och användningsområden. Arbetet blir konkret då vi kommer att rita och mäta mycket.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi har muntliga och skriftliga genomgångar av olika delar i geometrin.
 • Vi arbetar enskilt, i lärpar och lärgrupp med olika uppgifter för att befästa våra kunskaper.
 • Vi använder miniwhiteboards, stående matematik, olika digitala redskap, konkret material samt matteboken.
 • Vi tränar på att mäta vinklar med gradskivor samt rita cirklar med passare.

Vad ska du lära dig?

 • namn på geometriska objekt
 • mäta, beräkna och rita vinklar
 • rita cirklar
 • beräkna omkrets på tvådimensionella figurer
 • känna igen, namnge och beskriva egenskaper hos tredimensionella kroppar

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Genom att aktivt delta på lektionerna
 • Du visar i övningarna och uppgifterna du får att du kan namnge, beskriva och arbeta med de olika geometriska objekten
 • Du visar dina kunskaper vid exit notes och avslutar arbetsområdet med ett prov

Matriser

Ma
Favorit matematik kap 3 åk 5

Börjar
Utvecklar
Utvidgar
Prioriteringsregeln och ekvationer
Använder enkla prioriteringsregler ex beräknar multiplikation och division före addition. 7+ 3·2= 7+ 6=13
Använder enkla prioriteringsregler ex beräknar multiplikation och division före addition. Räknar sedan från vänster till höger med additioner och subtraktioner. 100-7·7+ 16/4= 100-49+4= 51+4=55
Använder prioriteringsregler och beräknar parenteser först och sedan multiplikation och division. Räknar slutligen allt från vänster till höger med additioner och subtraktioner. Kan även lösa ut en obekant i uppgiften. 220-(2·80)=2x 220-160=2x 60/2=2x/2 30=x
Känna igen och namnge vinklar
Kan känna igen och namnge en spetsig, en trubbig och en rät vinkel.
Kan känna igen och namnge en spetsig, en trubbig och en rät vinkel i en geometrisk figur.
Mäta vinklar
Kan använda en gradskiva för att mäta en vinkel mindre än 180°. Rimlighetsbedömer sin mätning med hjälp av kunskaper om spetsig respektive trubbig vinkel.
Kan använda en gradskiva för att mäta en vinkel större än 180°. Kan rimlighetsbedöma sin mätning med hjälp av kunskaper om rak vinkel och vinkelsumman i en cirkel.
Kan rita en vinkel med hjälp av en gradskiva.
Trianglar
Kan namnge och beskriva en triangels egenskap. Veta att vinkelsumman är 180°.
Kan namnge en likbent, en liksidig och en rätvinklig triangel och beskriva deras egenskap. eller Kan namnge en spetsvinklig och en trubbvinklig triangel och beskriva deras egenskap.
Kan namnge en likbent, en liksidig och en rätvinklig triangel och beskriva deras egenskap. och Kan namnge en spetsvinklig och en trubbvinklig triangel och beskriva deras egenskap.
Beräkna vinklar
Kan beräkna vinklar i en triangel utifrån en bild där två av vinklarna är kända och med hjälp av vinkelsumman 180°.
Kan beräkna vinklar i en triangel utan en bild där två av vinklarna är kända och med hjälp av vinkelsumman 180°. eller Kan beräkna vinklar med utgångspunkt i en rak vinkel (180°) utan en bild.
Kan beräkna vinklar i en figur där två av vinklarna är okända genom att tolka en bild och med kunskaper om rät vinkel (90°), rak vinkel (180°) och vinkelsumman i en cirkel (360°).
Begrepp
Begrepp för arbetsområdet finns i separat begreppslista.
Använder och förstår några begrepp ex vid exit notes.
Använder och förstår många begrepp, både vid exit notes och i arbetsuppgifter.
Använder konsekvent begreppen vid samtal, lekar och arbetsuppgifter.
Beräkna omkretsen
Kan beräkna omkretsen i en fyrhörning genom att beräkna summan av alla sidor.
Kan beräkna omkretsen i en månghörning där någon sida är obekant genom att tolka en bild.
Kan utgå från omkretsen och ta reda på sidornas längd i en kvadrat. eller Kan utgå från omkretsen och ta reda på sidornas längd i en rektangel där antingen längd eller bredd är känd.
Problemlösning
Förstår frågan i en flerstegs textuppgift och påbörjar en lösning.
Förstår frågan i en flerstegs textuppgift och redovisar en rimlig lösning.
Förstår frågan i en flerstegs textuppgift och redovisar en rimlig lösning. Redovisar tydligt svar med enhet.
Problemlösning
kommunikation
Redovisar delar av sin lösning i skrift.
Redovisar alla delar i sin lösning och använder sig av flera uttrycksformer. (allt du räknat ut ska synas på pappret)
Redovisar en tydlig lösning med lämpliga matematiska metoder. Din lösning är strukturerad och lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: