Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering i slöjd i år 3. HT 2020/VT 2021

Skapad 2019-11-07 19:08 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Slöjdundervisningen i år 3 bygger på att väcka elevernas nyfikenhet och lust. Vi arbetar utifrån slöjdens arbetsprocess och de lär grunderna i slöjd på olika kreativa sätt. Eleverna kommer att få en noggrann introduktion i slöjdsalen angående ansvarstagande, arbetsmiljö och säkerhet. Eleverna kommer att få utveckla sin förmåga att skapa slöjdalster i olika hantverk och material utifrån olika inspirationskällor och tema. .
Grundskola 3 Slöjd
Undervisningen i slöjd är en process där tanke, sinnesupplevelser och handling samverkar. Elevens ideér och kreativitet får möjlighet att utvecklas.

Innehåll

Syfte och långsiktiga mål.

Undervisningen i slöjd är en process där tanke, sinnesupplevelser och handling samverkar. Elevens ideér och kreativitet får möjlighet att utvecklas.

Eleverna får utveckla sin förmåga att skapa föremål med hjälp av olika material, verktyg, redskap och tekniker. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, lösa problem och framställa föremål. Eleven skall få kunskap om färg, form, funktion och konstruktion. På så sätt väcks elevernas nyfikenhet och kreativitet.

Undervisning - hur vi arbetar mot målen?

SÅ HÄR ARBETAR VI FÖR ATT UTVECKLA ELEVERNAS FÖRMÅGOR:

Vi arbetar med sagor och natur som inspirationskällor. Eleven uppmuntras till att visa sin kreativitet med hjälp av färg och form. Eleven får lära sig att använda redskap, verktyg och tekniker.

Att du blir bekant med slöjdämnet och hur vi arbetar för att få en positiv och säker arbetsmiljö.  

 

I år 3 arbetar vi med: 

- Mask. Vi tränar på att måla, klippa och trä en nål. Du kommer att bli en expert på att klippa!

- Att arbeta med händerna" Vi syr roliga filtisar i olika former.

- Fingervirkning

- Vi tar "symaskinskörkort"

 

 

Detta kommer att bedömas:

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS......

 • Din förmåga att skapa enkla saker i olika material.
 • Din förmåga att följa instruktioner.
 • Din förmåga att lösa problem och få ditt arbete att gå framåt.
 • Hur du hanterar redskap, verktyg och tekniker på ett säkert sätt. 
 • Din förmåga att i sagoform berätta om ditt slöjdalster.
 • Din känsla för färg och form.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: