Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett inre lugn och mindre stress - Yoga i skolan

Skapad 2019-11-08 09:17 i Kärna fritidshem Kungälv
Yoga har visat ha en positiv effekt på psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. De barn vilka praktiserar Yoga regelbundet i skolan stärks i sin självkänsla . Skolverket har i en utredning 2012 slagit fast att Yogans syfta är att främja hälsa och välbefinnande , skapa utrymme för eleverna att "vara" istället för att göra , samt fylla på med energi mellan krävande lektioner. Denna planering avser att hitta tid och plats för barnen att yoga i fritidshemmets regi
Grundskola F – 2 Idrott och hälsa
Yoga brukar omnämnas som en stressreducerande motvikt till skolans alla krav. I takt med att Yogan gjort sitt intåg på svenska skolor så rapporterar många lärare om att elever vilka praktiserar Yoga regelbundet blir tryggare och att konflikterna på skolan blir mindre omfattande.

Innehåll

Skolverket slog fast i en utredning 2012 att Yogans syfte i skolan är att främja hälsa och välbefinnande, skapa utrymme för eleverna att "vara" istället för att göra, samt att fylla på med energi mellan krävande lektioner.

Att främja studiero, skapa trygghet, motverka stress, psykisk ohälsa samt minska konfliktbenägenheten bland våra barn på skola och fritids är en av våra primära uppgifter på fritids i samverkan med skolan.

Yoga har uppvisat utmärkta resultat i skolans värld där det yogas genom att just minska stress, stärka barnens självkänsla och skapa en mer harmonisk arbetsmiljö för såväl vuxna som barn.

Vårt mål är att få i gång ett regelbundet yogautövande bland fritids alla barn.

Pilotprojektet sker genom att använda tid på samverkan med åk 2 på torsdagar varje vecka.

Även åk 1 har samverkan med fritids på onsdagar och vi ska försöka hitta tid för yoga där också.

 

Ur syftet i  läroplanen för Grundskolan, förskolan och fritidshemmet :

 Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

 

Uppgifter

 • Yoga för ett inre lugn och en tryggare skola

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: