👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och elektricitet

Skapad 2019-11-08 09:35 i Mörarps skola Helsingborg
Arbetsområde kring NTA-lådan "Kretsar kring el".
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Vad använder vi energi till och hur kan vi utvinna energi från olika energikällor? Hur påverkar vår energianvändning miljön? Det är inte så länge sedan som vi inte hade elektricitet i Sverige. Vad innebär det att leva utan elektricitet och på vilket sätt har elektriciteten förändrat vårt sätt att leva? I detta tema om energi och elektricitet kommer du få mer kunskap om energiformer, energikällor och elektricitet.

Innehåll

Målen med undervisningen

Vi ska lära oss/utveckla:

 • begrepp som man använder inom området.
 • vad energi är
 • vad som menas med energiprincipen och att det finns olika energiformer
 • hur vi kan utvinna energi från naturen i olika energikällor
 • förklara hur vår energianvändning påverkar miljön
 • grunderna för en elektrisk krets med ett batteri
 • din förmåga att genomföra undersökningar, göra förutsägelser  och dra slutsatser.
 • förmågan att dokumentera ditt arbete med text och bild.
 • förmågan att samtala och diskutera frågor inom ämnet.
 • förmågan att resonera om dina undersökningar och teknik i vardagen.

 

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att:

 • genomföra undersökningar och testa att koppla olika typer av kretsar
 • göra systematiska undersökningar
 • dokumentera vårt arbete
 • undersöka hur vi får en lampa att lysa
 • undersöka hur vi får elektricitet till våra hem och hur tekniska lösningar använder elkomponenter för att få ljus i våra hem
 • undersöka hur olika delar samverkar i tekniska system, till exempel i ficklampor
 • diskutera hur det var förr, innan vi fick el och hur vårt liv har förändrats
 • läsa texter som handlar om energi och elektricitet
 • arbeta med frågor kopplat till området
 • titta på filmer om elektricitet och energi
 • lära oss mer om vår energianvändning och hur det påverkar miljön
 • få träna på att använda begrepp inom området. T.ex sluten krets, öppen krets, isolator, parallellkoppling, seriekoppling, energiform, energiprincipen, växthuseffekten och fossila bränslen.

Vi arbetar utifrån NTA-lådan Kretsar kring el samt boken Koll på NO

Bedömning

Jag bedömer tillsammans hur väl du: 

 • använder begrepp 
 • gör undersökningar, gör förutsägelser och drar slutsatser. 
 • deltar i diskussioner
 • resonerar och kan förklara:

kring undersökningarna vi genomför

hur elektriciteten har förändrat människors liv

kring teknik i vardagen som har med elektricitet att göra

hur vår energianvändning påverkar miljön

vilka energiformer som finns

energiprincipen

 

Vi arbetar med frågor till området som sedan testas av vid ett provtillfälle.