👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrottshallar Öllsjö fritids/Virvelvinden

Skapad 2019-11-08 10:58 i Öllsjöskolan Kristianstad
Fritids i lilla gympasalen.
Grundskola F – 6
Vara i en lokal som ger möjlighet att prova på redskap och aktiviteter som tar större plats.

Innehåll

Pedagogisk planering “Idrottshallar”

2019/2020

 

Elevgruppens intresse/behov:
Elevernas intresse för att vara i en lokal som ger möjlighet att prova på redskap och aktiviteter som tar större plats.

Konkreta mål:

Eleverna ska vara delaktiga utifrån sina individuella förutsättningar.

Eleverna ska ges möjlighet att vara fysiskt aktiva och prova på olika aktiviteter.

 

Metod

Genom elevdemokrati så tränar eleverna sin förståelse för demokratiska beslut. I leken/aktiviteten tränar eleverna sina färdigheter i att samarbeta, vänta på sin tur, vinna/förlora, respektera varandras olikheter och förmågor. Vi samtalar om vikten av regelbundna matvanor, fysisk aktivitet och sömn.

Dokumentation

Det finns ett schema med kommande aktiviteter synligt för eleverna.
Vi fotograferar och skapar en presentation vid speciella aktiviteter. 

 

Utvärdering

Under arbetslagsmöten och samlingar utvärderar vi aktiviteter muntligt och skriftligt.
Den pedagog som är med i idrottshallen observerar elevernas olika förmågor i grupp. Efter genomförd aktivitet utvärderar pedagogen tillsammans med eleverna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -