Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2019-11-08 12:15 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Efter genomgångar av områden antiken och medeltiden ska ni nu skriva en krönika - se planering

Uppgifter

  • Litteraturhistoria Antiken - medeltiden

Matriser

Sve
Litteraturhistoria

Krönika

E
C
A
Muntligt deltagande
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter. Detta gör eleven med viss säkerhet
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med säkerhet.
Skriva utifrån texttypen - ämne och form
Texten följer delvis din valda texttyps form och ämnet är anpassat efter formen
Texten följer din valda texttyps form och ämnet är väl valt för att kunna passa enligt formen för texttypen
Texten följer tydligt formen för texttypen och texten behandlar ett ämne som är utmärkt för att kunna passa enligt den valda texttypen
Språk
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar
Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Disposition - röd tråd, inledning och avslutning
Texten är sammanhängande och har en tydlig disposition. Texterna är till viss del anpassad efter syfte, mottagare och kommunikationssituation
Texten är sammanhängande och väl dispositionerade. Texterna är anpassade efter syfte, mottagare och kommunikationssituation
Texten är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är väl anpassade efter syfte, mottagare och kommunikationssituation
Stilistiska begrepp
Texten innehåller någon form av stilistiskt begrepp
Texterna innehåller flera väl valda stilistiska begrepp som passar textformen
Texterna innehåller genomgående väl valda och nyanserade stilistiska begrepp som är utmärkande för textformen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: