Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lingon-Blåbär Matematik,Bygg och konstruktion.

Skapad 2019-11-08 12:21 i Skederids förskola Norrtälje
Förskola
Barnen möter matematik överallt i sin vardag. Vi vill väcka barnens nyfikenhet till matematik och ge dem möjlighet att utforska olika matematiska begrepp. I bygg och konstruktion kan barnen uttrycka och utbyta tankar och erfarenheter. Där finns mycket matematik att utforska och lära. De får prova olika material och använda sin fantasi. De övar på kommunikation, samarbete och problemlösning.Hur många klossar behöver vi.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

 Syfte:

Vi vill att barnen ska utöka sin kunskap i matematik och lägga grunden för ett matematiskt tänkande. De skall bli nyfikna och få uppleva matematik i alla former. De ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för former, färger, mönster, lägesbegrepp, storlek, antal. Matematik är något som vi använder varje dag men inte alltid sätter ord på.

Vi vill fortsätta uppmuntra barnen till att få mer erfarenhet i att bygga, konstruera och prova på olika material. De skall kunna uttrycka sina tankar och erfarenheter, kreativitet och fantasi.

 

 

Mål ur Lpfö 18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen.

• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika   uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

 

Barnens intressen, initiativ och behov:

Barnen har visat intresse när vi räknar in sången, de visar intresse för mönster på strumpor och tröjor samt färger, lägesord och sortering och att para ihop olika saker med varandra.

Barnen har visat intresse för att bygga både på längden och höjden. De bygger både ute och inne. De har börjat sortera, intressera sig för färger och antal.. Vi ser ett behov i att utmana barnens intresse för matematik och  och hur man kan bygga och använda olika material,

 
Specifika mål

Förståelse:

Barnen skall utveckla sina matematiska kunskap. De skall sortera och klassificera. De skall få möjlighet att utveckla sin förståelse för färger, mönster, antal, räkneord, lägesbegrepp.

 

Barnen skall förstå att man kan bygga på olika sätt och att olika material kan påverka konstruktionen. De skall också få uppleva vikten och glädjen i att samarbeta. De skall våga försöka om och om igen när t.ex. konstruktionen rasar och hitta nya lösningar. De skall känna  en ”segerkänsla” när de lyckas utföra olika tekniska moment i vardagssituationerna.

 

 

Förmågor:

Barnen skall utmanas i att utforska matematikens olika former och begrepp samt upptäcka matematik i vår omgivning. 

Barnen ska utmanas i att våga prova nya material, i att bygga på olika sätt, hitta lösningar och testa om och om igen. De ska utmanas i att prova och kunna själva.

 

 

Begrepp:

Barnen skall få förförståelse för storlek (liten, mellan stor), former ( cirkel, kvadrat, triangel) , färger, mönster, antal, lägesord ( på, under, över,framför, bakom) sortering och klassificering (lika - olika, para ihop)

 

Barnen ska få förförståelse för begrepp så som bygga, prova, hur gör vi nu, på ett annat sätt, stabilitet, ostadigt, stadigt, lång, kort, högt, lågt, tungt, lätt, samarbeta, ensam, tillsammans, visa mig, kan själv, jag kan. Då en del av våra barn inte har talet än men kan visa och kommunicera med kroppen.

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi skall vara närvarande, scaffolding-stöttande pedagoger som är delaktiga i leken. Vi ska stötta, sätta ord på och uppmuntra till nya upptäckter. Vi skall hjälpa barnen att se möjligheter, ge dem tid och låta dem prova, ställa frågor och utmana dem. 

 

Vetenskaplig grund:

Vi har alla varit på en föreläsning och läst en bok som handlar om den scaffoldingstöttande pedagogiken. Läroplanen (Lpfö18).

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet: -

 

2. UTVÄRDERING

 När barnen vill försöka, vågar och kan:

- använd lägesord, benämner färg, antal, mönster, former.

- när de sorterar och klassificerar efter olika strategier.

- bygga och konstruera på olika sätt och  i olika material.

- när de vågar prova olika sätt och hittar lösningar och inte ger upp.

 

 

Utvärderingssätt:

Vi ska observera och fotografera. Reflektera i arbetslaget men även tillsammans med barnen. Vi ska skriva reflektionsprotokoll i planeringen.

 

3. AKTIVITETSPLAN

Aktiviteter:

Vi ska jobba i lilla gruppen.

Vi börjar med att utgå från böckerna ” Bockarna bruse” och ” De tre små grisarna” Vi pratar utifrån bilderna. Vi kommer att läsa andra böcker också som innehåller matematik som tex ”Petter och hans fyra getter” och vad vi hittar på Polyglutt.

Barnen skall få fortsätta bygga och konstruera i bygghörnan de skall få bygga högt, långt, stort, litet, stabilt och estetiskt med färger, men även i skogen.

Vi ska sjunga sånger och dramatisera.

Vi skall använda oss av alla vardagliga rutiner som maten, påklädningen etc och prata matematiska begrepp.

 

Resten kommer i lärloggarna.

 

 

Formativ uppföljning:

Kontinuerlig reflektion varje vecka. 

 

Lärmiljö:

Vi skall göra iordning mer matematik material som barnen kan använda.

Vi skall benämna mer matematiska uttryck med barnen.

Vi skall fortsätta fylla på med material i bygg och konstruktionsrum. Rummet skall bli en naturlig mötesplats där alla oavsett ålder och kön kan mötas. Där ska barnen kunna bygga på bord, på golvet, på spegel. Det skall finnas bilder på väggarna med olika konstruktioner (inspirationsbilder). Materialet skall vara lättillgängligt och välsorterat för att inspirera till byggandet.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: