Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integritet

Skapad 2019-11-08 12:36 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Vår beskrivning hur vi arbetar med barns integritet.

Innehåll

 Syfte:

Under veckorna 46 och 47 kommer vi att arbeta temainriktat med barns integritet. Syftet är att ge barnen verktyg i de sociala sammanhangen att säga stopp, att lyssna på sina kamrater och att barnen på avdelningen känner sig trygga.

Avdelningens mål:

Att under en tidpunkt varje dag skapa undervisningstillfälle där vi arbetar med integritet, som sedan fortlöper i verksamhetens innehåll under barnens förskoletid hos oss.

Genom samtal kring små korta böcker och samtal om känslor, belysa vikten av att säga stopp och att respektera varandras känslor och integritet.

Att samtala med barnen om kamratskap. 

Att barnen känner att dem blir lyssnade på. 

Att barnen känner sig trygga när de vistas på förskolan.

 

Aktivitet/metod

Under våra samlingar de två kommande veckorna kommer vi arbeta med och samtala om våra ”Tio små kompisböcker” samt ”Tio små kompisböcker” från barnkonventionen. Vi kommer använda böckerna:

V.46 ”egen plats”, ”lika värde” och ”att säga sitt” (tio små kompisböcker från barnkonventionen)

v.47 ”visa dina känslor”, ”säg stop” och ”prata om det” (tio små kompisböcker)

Vi kommer även plocka fram våra känslokort från materialet ”liten” och samtala och sätta ord på olika känslor så som, glad, arg osv.

Drama har vi en gång i veckan och vi kommer ha massagesaga. 

Under skapande som vi också har en gång i veckan kommer vi fortsätta ett påbörjat arbete där barnen får göra självporträtt och samtala om allas lika värde. 

Vi har en kompissol inne på avdelningen där barnen har fått komma till tals och berättat vad vi ska ha för kompisregler på avdelningen, vi kommer påminna barnen lite extra de två veckorna om kompissolen och om barnen kommer på mer utifrån det vi samtalar och läser om de här veckorna så fyller vi på med strålar.

 

Utvärdering:

Vi kommer utvärdera vid årets slut. 

 

Utvärdering 7/1-20

Vi har arbetat med kompisböckerna, i samtalen har vi utgått från de olika teman som böckerna har tagit upp och barnen har gjort egna meningar till nya solstrålar (kompissolen). Strålarna är i positiv form hur vi ska vara mot varandra, vilket gör att det är lätt att samtala med barnen om hur vi skall vara mot varandra. Barnen har varit engagerade och fått ett gott talutrymme under samlingarna. 

Under drama samtalade vi om känslor med hjälp av känslokorten och vi gjorde en massagesaga, även här visade barnen engangemang och var med och deltog. 

Vi har arbetat med självporträtt och nästan alla har hunnit göra. Detta tar lite tid då vi under skapandet även samtalar om likheter och olikheter.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: