Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyrorna skriver

Skapad 2019-11-08 12:43 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Fyrorna skriver en berättelse där hunden Simba är en av karaktärerna i 4A och hunden Ringo i 4B. Simbas/Ringos inre- och yttre egenskaper finns med i berättelsen samt språklig variation, skrivregler, en tydlig röd tråd i handlingen.

Innehåll

Fyrorna börjar med genomgång av adjektiv och hur adjektiv behövs i en välfungerande berättelse.

Vi pratar och redogör om att det både finns inre- och yttre egenskaper och att dessa egenskaper är viktiga att ha med i en berättande text. Vi hittar på inre- och yttre egenskaper som hunden Simba/Ringo har samt hur viktigt det är med "personbeskrivningar" i en berättelse. 

Eleverna skriver på Ipads, de redigerar sin text, använder skrivregler och delar in texten i stycken. De får feed-back på sina texter både av kamrater samt av läraren.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: