Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och Snack i Kungaskogen

Skapad 2019-11-08 13:53 i Förskolan Loket Mönsterås kommun
Förskola
Vi har valt att arbeta med materialet ”Vännerna i Kungaskogen” som tydliggör vår värdegrund och likabehandlingsplan. I Kungaskogen är det viktigt att vara en bra kompis och inte lämna någon utanför. I vårat vänskapstema kommer vi att väva in andra ämnen från läroplanen såsom språk, matematik, teknik, djur och natur.

Innehåll

Boken handlar om hur man är en bra kompis, olikheter och likheter mellan individer och sist men inte minst får barnen komma i kontakt med bokens gyllene regel - ”Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig!’

Vart ska vi?
Vi vill skapa en trygg atmosfär i barngruppen, där barnen uppskattar varandras likheter och olikheter. Att alla blir accepterade för den man är och att barnen ser nyttan av vänskapen och kamraternas egenskaper.

Hur gör vi?
Vi har köpt in material i form av en bok och handdockor.
Snick och Snack kommer visa oss hur man är en bra kompis och mycket mer.
Vi ska följa dom genom en berättelse som handlar om att bygga en koja.
Kungaskogen finns det ett antal djur  med olika namn och karaktärer och som står för olika saker:

- Ekorren Snick tycker om matte.
- Igelkotten Snack tycker om språk.
- Räven Raffe som älskar att bygga.
- Kaninen Bitis tycker om rörelse.
- Älgen Älgvis som är skogens konung och värnar om vänskap och hälsa.

Detta är ett tema som möjliggör för flexibilitet. Vi kommer kontinuerligt att reflektera kring hur arbetet framskrider, hur väl vi lyckats fånga barnen samt deras intresse.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: