Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 7 Konstruktion

Skapad 2019-11-08 14:07 i Valsätraskolan Uppsala
I det här området inom teknikämnet kommer du att få lära dig mer om att konstruktion och hållfasthet. Du kommer att testa olika former av krafter och hur dessa påverkar föremål och konstruktioner.
Grundskola 7 Teknik
Ofta gör det inte så mycket att saker går sönder, men ibland innebär det katastrof. Saker som inte får gå sönder utformas med tanke på hållbarhet utan några svaga punkter. Andra gånger är det precis tvärtom att saker ska gå sönder och då ofta på ett bestämt sätt. Då behövs just de svaga punkterna.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med konstruktioner, såväl teoretiskt som praktiskt.

Arbetsmaterial

 • Genomgångar
 • Läroboken
 • Utdelat material
 • Film

Grovplanering

Område                        sidor i läroboken

Hållfasthet                    94-98

Broar, dammar, hus      99-108

Ritningar                       109-111

PROV

Praktiskt arbete med konstruktioner

Utvärdering och dokumentation av arbetet

 

Redovisning

 • Skriftligt prov
 • Praktiskt arbete med konstruktion
 • Dokumentation från det praktiska bygget

Uppgifter

 • Digitalt material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: