Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO- biologi: Liv i skogen

Skapad 2019-11-08 14:49 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Under veckorna 43, 45, 46 och 47 kommer vi arbeta med biologi, liv i skogen i ämnet NO.

Innehåll

Lokal pedagogisk planering:  Skogen

 

Syfte:

Hur mycket skog har vi i Sverige? Vad gör vi av skogen? Sverige har en lång historia av skogsbruk. Vi skall titta vidare på hur man brukade skogen förr och hur vi gör idag. Vad blir det av träden vi fäller? Hur påverkas naturen och de djur som lever där när man hugger ner ett stort område av träd?

Ni får lära er känna igen de vanligaste träden och hur träden växer i Sverige och en del av de djur och växter som lever i skogen. Vad har träden för betydelse för oss människor men även andra djur. Kan man ta reda på hur gammalt ett träd är? Under detta område så repeterar vi även delar av Allemansrätten och näringskedjorna.

Som en del av detta arbetsområde kommer vi även att påbörja ett längre arbete, vi kommer att följa ett träd under hela året och se hur trädet och trädets omgivande miljö förändras. Detta område kommer att kallas ”Trädets årscykel”.

 

Centralt innehåll:

·       Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

·       Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den. (bland annat repetition av Allemansrätten)

·       Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

·       Fältstudier

·       dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg

·       tolkning och granskning av information med koppling till biologi

·       historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

 

 

Undervisning, metoder och material:

·       Gemensamma genomgångar

·       Filmer

·       Läroböcker

·       Faktaböcker

·       Instuderingsfrågor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning:

                          Når målen                                 Hög grad                               Vart testas detta   

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

 

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

 

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

 

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.

 

Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

 

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

 

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

 

Trädets årscykel

 

 

 

 

 

Trädets årscykel

 

 

 

 

 

 

Skogen

 

 

 

 

 

 

Skogen/Livets årscykel

 

 

 

 

 

Skogen/Trädets årscyel

 

 

 

ArbetsmaterialGrundbok Biologi Sverige, Puls sid 44-57

Naturkunskap 1, Sesam, sid 52-57

Instuderingsfrågor, Pappersform

Kopior av träd

Filmer: ”Vi lär oss om: Skogen och skogsbruk”, ”Vi lär oss om: Livet i skogen”.

Filmerna finns på SLI.se (Skapa ett elevkonto så du kan se filmerna om du inte sett dem eller vill repetera)

 

Mål – skogen år 5. (Följer centralt innehåll och kunskapskrav)

Osäker (Behöver träna mer)

Ganska säker

Säker (Kan förklara för någon annan)

Jag kan namnge flera olika träd (löv och barrträd)

 

 

 

 

Jag kan namnge olika djur som lever i våra skogar.

 

 

 

 

Jag kan rita upp en näringskedja där ett träd ingår.

 

 

 

 

Jag kan ge exempel på hur djur har anpassat sig till den miljön de lever i. (Även årstidsanpassningar)

 

 

 

Jag kan förklara varför vissa träd växer i vissa områden i Sverige.

 

 

 

Jag kan ge exempel på vilken nytta skogen har för oss

 

 

 

 

Jag kan ge exempel på skillnader förr och nu i vårt skogsbruk

 

 

 

Jag kan förklara de begrepp som står i begreppslistan

 

 

 

 

 

Begrepp:

Livscykel, ekosystem, ekosystemtjänster, organism, fotosyntes, Lövträd, Barrträd, urskog, kulturskog, kalhygge, näringskedja, producent, konsument, toppkonsument, levande/icke levande, klorofyll,

 

 

Lektionsplanering – Biologi, Skogen år 5                          ht-19

 

Vecka

Lektion

Aktiviteter

v. 43

Introduktion biologi – skogen

Utdelning av material, genomgång av hur vi skall arbeta och nå målen för området.

Vad betyder biologi? Vad betyder organism och vad är ett organ?

Vilka som finns och lever i skogen?

 

 

 

Lärobok: Biologi Sverige och Boken om biologi

Titta på film- Sli.se

”Livet i skogen”

v. 44

Höstlov

 

 

v. 45

Levande och icke levande

Gör som forskare, om en ärta lever). 

Näringskedjor, Näringsvävar

Hållbar utveckling, Hur kan du hjälpa till att skapa en bättre miljö?

Växtens (blomväxt och träd) olika delar och deras uppgifter, hur växterna får barn.

 

 

 

 

Lärobok: Biologi Sverige och Boken om Biologi, Titta på film från Sli.se Framtidens klimat, Hur vill vi ha det?

v. 46

Växtens livscykel, Livscykel i en självvattnande petflaska.

Växternas sätt att skaffa näring: Fotosyntes

Varför fäller träden sina löv?

 

 

Läroböcker, Boken om Biologi och Biologi Sverige

Film från Sli.se

v. 47

Sverige ett skogsland, barrskogen, lövskogen

Skogens olika delar

Urskogen och människans skog

Instuderingsfrågor

Prov

 

Läroböcker; Boken om biologi och Biologi Sverige.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: