👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hästkunskap 2

Skapad 2019-11-08 14:54 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola Hästkunskap
Denna kurs kommer fokusera på och ge dig kunskaper i hästavel och exteriör, tappsko, skötsel och hantering av hästar i olika situationer och räkna foderstat.

Innehåll

Mål - central innehåll

Eleven skall få kunskap i:

Biologisk grund

 • Skador och sjukdomar samt förebyggande åtgärder.
 • Hästsjukdomar, sjukdomstillstånd och dopning samt profylax och rehabilitering.
 • Fortplantningsorganen hos hingst och sto. Brunstcykeln hos sto, betäckning, befruktning, dräktighet samt eventuella komplikationer i samband med detta.
 • Avelsvärde, arvbarhet och nedärvning.
 • Signalement och färg samt förekomst och placering av tecken och virvlar.
 • Exteriör, kroppsbyggnad, hållbarhet och prestation. Exteriörbedömning och avelsvärdering.

Arbetsuppgifter

 • Planering och genomförande av häst- och stallskötsel utifrån dags-, vecko- och årsrutiner.
 • Iordningställande av hästar för transport och lastning.
 • Åtgärdande av tappsko: avtagning av skon, raspning av hoven och påslagning av skon.
 • Vård av hästar vid sjukdomstillstånd, till exempel sjukbandagering och sårvård.
 • Hantering av hästar vid visitering, sjukdom och besiktning.
 • Hantering av hästar i olika åldrar. Tolkning och bedömning av olika reaktioner utifrån hästars naturliga beteende och individuella förutsättningar.
 • Beräkning av foderåtgång samt upprättande av foderstat och ekonomisk plan för foderinköp.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med hästskötsel.

 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Kursen pågår HT 2021 och VT 2022. 

 

Matriser

Hät
LPP: Kunskapskrav, genomförande och bedömning

Kursmoment
Genomförande
Kunskapsbedömning
Eleven redogör för signalement och färg, förekomst och placering av tecken och virvlar hos hästar
Fyller i papper för signalementsbeskrivning på två hästar och redogör för det
Praktiskt och på papper
Eleven redogör för skador och sjukdomar hos hästar samt för hur de kan förebyggas, dopning samt profylax och rehabilitering
Väljer 2 skador/sjukdomar och gör en beskrivning på dessa. Redovisar för dopning.
Skriftligt inlämning och prov
Eleven redogör för exteriör, kroppsbyggnad, hållbarhet och prestation samt exteriörbedömning
Genomgång i klassrummet och samarbetar i mindre grupp med bedömningar av olika hästar
Redovisar muntligt
Eleven redogör för hästars reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till med sto, hingst, befruktning, dräktighet samt eventuella komplikationer
Instuderingsfrågor i boken ”Att bli med föl”, tre delar.
Skriftlig inlämning och prov
Eleven beskriver vad avelsvärde, arvbarhet och nedärvning och hur en avelsvärdering kan gå till
Genomgång på lektion om avelsvärde och arvbarhet. Beskriver en avelsvärdering skriftligt.
Skriftlig inlämning på avelsvärdering
Eleven observerar i samband med stallturer hästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande
Görs i samband med stallarbete och ridning/trav lektioner
Praktiskt
Eleven planerar och genomför häst och stallskötsel utifrån dags-, vecko och årsrutiner samt gör bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i stallarna ska genomföras
Skriftlig uppgift ”Året i stallet”
Skriftlig inlämning
Eleven redogör för faktorer som bidrar till en god miljö för hästar samt för hur miljön kan förbättras
Egen uppgift
Skriftlig inlämning
Eleven deltar i iordningställande av hästar för transport och lastning
Tittar på film om lastning, teoretisk genomgång, praktiskt genomförande
Diskussion och praktiskt
Eleven genomför åtgärdande av tappsko: avtagning av skon, raspning av hoven och påslagning av skon. Rakrikta sko
Teoretisk genomgång och filmvisning. Praktisk visning och sen öva praktiskt
Praktiskt
Eleven arbetar ergonomiskt och säkert med hästar, tillhörande utrustning och stall samt redogör för den dagliga och periodiska tillsynen och kontrollen av den tekniska utrustningens funktion
I samband med stallarbete och vid ridning/trav lektioner
Praktiskt
Eleven planerar arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en skötselplan med utgångspunkt i hästarnas behov och verksamhetens omfattning
Upprättande av en skötselplan och redovisning för hur hästarna tränas samt träningsupplägg
Skriftlig inlämning
Eleven beräknar foderåtgång samt upprättande av foderstat och ekonomisk plan för foderinköp
Genomgång och en uppgift med olika uträkningar
Skriftlig inlämning
Eleven hanterar hästar i olika åldrar och tolkar och bedömer av olika reaktioner utifrån hästars naturliga beteende och individuella förutsättningar.
Hantering av hästar i olika åldrar och situationer
Praktiskt
Eleven redogör för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer
Skriftlig uppgift om lagar, arbetar efter bestämmelser som finns
Teoretisk inlämning och praktiskt
När eleven samråder med handledaren bedömer hen den egna förmågan och situationens krav
I alla situationer
Muntligt

Hät
Hästkunskap 2

Nivå 1
Bra Översiktligt Tillfredsställande Viss säkerhet I samråd Enkla
Nivå 2
Bättre Utförligt Tillfredsställande Viss säkerhet Efter samråd Välgrundat
Nivå 3
Mycket bra Utförligt/nyanserat Gott resultat Med säkerhet Efter samråd Välgrundat/detaljerat
Nivå 0
Kunskapskrav ej genomfört eller ej godkänt
Kunskapsområde
Eleven redogör för signalement och färg, förekomst och placering av tecken och virvlar hos hästar
Kunskapsområde
Eleven redogör för skador och sjukdomar hos hästar samt för hur de kan förebyggas, dopning samt profylax och rehabilitering
Kunskapsområde
Eleven redogör för exteriör, kroppsbyggnad, hållbarhet och prestation samt exteriörbedömning
Kunskapsområde
Eleven redogör för hästars reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till med sto, hingst, befruktning, dräktighet samt eventuella komplikationer
Kunskapsområde
Eleven beskriver vad avelsvärde, arvbarhet och nedärvning och hur en avelsvärdering kan gå till
Kunskapsområde
Eleven observerar i samband med stallturer hästars utseende och beteende samt drar utifrån sina observationer slutsatser om hästarnas kondition och välbefinnande.
Kunskapsområde
Eleven planerar och genomför häst- och stallskötsel utifrån dags-, vecko- och årsrutiner samt gör bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i stallarna ska genomföras.
Kunskapsområde
Eleven redogör för faktorer som bidrar till en god miljö för hästar samt för hur miljön kan förbättras.
Kunskapsområde
Eleven deltar i iordningställande av hästar för transport och lastning
Kunskapsområde
Eleven genomför åtgärdande av tappsko: avtagning av skon, raspning av hoven och påslagning av skon
Kunskapsområde
Eleven vårdar, visiterar och hanterar hästar vid sjukdomstillstånd, ex sjukbandagering och sårvård, samt vid besiktning
Kunskapsområde
Eleven arbetar ergonomiskt och säkert med hästar, tillhörande utrustning och stall samt redogör för den dagliga och periodiska tillsynen och kontrollen av den tekniska utrustningens funktion
Kunskapsområde
Eleven planerar arbetsuppgifter med hästar. I planeringen upprättar eleven en skötselplan med utgångspunkt i hästarnas behov och verksamhetens omfattning
Kunskapsområde
Eleven beräknar foderåtgång samt upprättande av foderstat och ekonomisk plan för foderinköp
Kunskapsområde
Eleven hanterar hästar i olika åldrar och tolkar och bedömer av olika reaktioner utifrån hästars naturliga beteende och individuella förutsättningar.
Kunskapsområde
Eleven redogör för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer
Kunskapsområde
När eleven samråder med handledaren bedömer hen den egna förmågan och situationens krav