Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och åren 1718-1844. Utkik

Skapad 2019-11-08 16:20 i Spängerskolan Kristianstad
Frihetstiden åk 6
Grundskola 6 Svenska Historia Svenska som andraspråk
Vi ska fördjupa oss i Frihetstiden, med den Gustavianska tiden samt Karl Johanstiden, en del av Sveriges historia som förändrade vårt samhälle. Läromedel: Utkik Historia och andra källor. Används HT 2020

Innehåll

Målet med undervisningar är att utveckla förmågorna:

Begreppsförmåga - Ord och begrepp som tillhör perioden

Procedurförmåga - T ex kunna söka och samla information 

Analysförmåga - Vad, hur, när, vem, varför?

Kommunikativ förmåga - Att samtala och uttrycka egna åsikter samt att motivera

Metakognitiv förmåga - Att tänka vidare kring det jag lärt mig, t ex att se det som är viktigare

 

Målen med arbetsområdet är att du

 • ska kunna grundläggande fakta om hur det var att leva under Frihetstiden.
 • ska kunna jämföra livet under Frihetstiden med andra historiska perioder 
 • ska kunna förstå varför ståndssamhället började lösas upp och ha kännedom om de politiska partier som bildades.
 • ska kunna grundläggande fakta om de regenter som styrde Sverige under Frihetstiden.

Så här ska vi arbeta....

Vi kommer att arbeta med Stormaktstiden genom att

 • läsa faktatexter
 • göra arbetsuppgifter kopplade till texterna
 • se på filmer
 • reflektera, samtala och resonera om kopplingar till vår tid respektive Frihetstiden.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

* din förmåga att redovisa kunskaper, skeende och gestalter.

* din förmåga att föra enkla resonemang kring orsaker och konsekvenser av historiska händelser.

* din förmåga att använda aktuella begrepp i sitt sammanhang.

* din förmåga att se samband och se skillnader/likheter kring historiska tidsperioder.

* din förmåga att använda historiska källor.

Uppgifter

 • Uppgift måndag 14/9

 • Bondeliv - undersöka historiska källor

 • Frihetstiden - Arbetsblad för sid 160-173

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv SvA
Frihetstiden, Gustavianska tiden och början på 1800 talet (ca 1700-1850)

Frihetstiden, Gustavianska tiden och början på 1800 talet (ca 1700-1850)
E
C
A
KUNSKAPER/FÄRDIGHETER
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-1850 - Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser - Den stora folkökningen, dess orsaker och konsekvenser - Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
Eleven har GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-1850 talet - Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser - Den stora folkökningen, dess orsaker och konsekvenser - Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-1850 talet: - Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser - Den stora folkökningen, dess orsaker och konsekvenser - Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
RESONEMANG:
* Orsaker till samhällsförändringar * Orsaker till människors levnadsvillkor. * Konsekvenser av samhällsförändringar * Konsekvenser av människors levnadsvillkor.
Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dina resonemang visar på minst en faktor som är viktig för betydelsen av * Den stora folkökningen * Jordbrukets omvandling
Kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dina resonemang visar på minst två faktorer som är viktiga för betydelsen av * Den stora folkökningen * Jordbrukets omvandling Ditt resonemang innehåller någon konkretisering som förtydligar resonemanget.
Kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dina resonemang visar på minst tre faktorer som är viktiga för betydelsen av * Den stora folkökningen * Jordbrukets omvandling Ditt resonemang innehåller flera konkretiseringar som förtydligar resonemanget.
JÄMFÖRA:
Jämförelser: - Likheter och - Skillnader mellan frihetstiden och 1800-talet samt nutid
Kunna beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Migration - Politik - Levnadsvillkor
Kunna beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Migration - Politik - Levnadsvillkor
Kunna beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Migration - Politik - Levnadsvillkor
Källor
Vad historiska källor t ex dagböcker och arkivmaterial kan berätta om vår historia.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: