Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns Läsutveckling

Skapad 2019-11-08 19:14 i Trollskogens förskola Säter
Förskola
Vi ska på ett stimulerande sätt inspirera barn till läslust och intresse för böcker och det skrivna, synliga och det verbala språket.

Innehåll

 • Vi har böcker på avdelningen som barnen själva kan läsa eller med en vuxen. 
 • Barnen får ta med egna böcker att läsa själva i samlingen för de andra barnen eller med hjälp av en vuxen.
 • Sångstunder.
 • Rim och ramsor
 • Viktigt att föräldrar även visar intresse för läsning och språket. Finns böcker i hallarna som man kan få låna med sig hem. 
 • Alfabetet på väggen.
 • Vi använder oss av TAKK
 • Daglig kommunikation

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: