Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

För evigt levande

Skapad 2019-11-09 07:42 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbetsområde där vi går igenom litteraturhistoriska epoker, läser utdrag ur olika klassiska verk, tränar på att koppla verk till författare och tid/samhälle samt söker information och sammanställer den.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Vad innebär det att en roman blir en klassiker? Hur hör de här berättelserna ihop med tiden de skrevs i och har deras författare lämnat avtryck i sina verk? De här frågorna ska vi besvara. Vi inleder med att se en filmatiserad version av Charles Dickens "Oliver Twist" och lär oss om Realismen, en tidsperiod då den här klassikern är skriven.

Innehåll

 

 

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Du visar att du kan resonera om ett skönlitterärt verk genom att göra kopplingar till verkets författare och till den tid (epok) och det samhälle som verket uppstod i.
 • Du visar i muntlig framställning att du kan resonera om Oliver Twist med koppling till Charles Dickens och realismen.
 • Du visar att du kan söka information ur en eller flera källor och att du kan sammanställa informationen med struktur och med ett ordval som är anpassat till arbetsområdet.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi ser Oliver Twist.
 • Vi läser om realismen och Charles Dickens.
 • Resonerar muntligt i grupp utifrån Oliver Twist där du resonerar om texten med kopplingar till författare, tid och samhälle.
 • Vi hämtar information ur olika källor, såsom faktatexter i läromedel samt texter från nätet. Du sammanställer informationen t ex genom att svara på frågor utifrån källan samt genom att ta ut viktig information till din text och till din presentation.
 • Vi arbetar med ordkunskap utifrån källor som vi använder.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att resonera om en skönlitterär text från en annan tid genom att du gör kopplingar mellan författaren och verket samt genom att du drar slutsatser om hur textens innehåll har påverkats av den tid och det samhälle som det uppstod i. (matris)

 

 • Din förmåga att muntligt resonera med anpassning till språkliga normer och texttyp. (Kommentar)

 

 • Din förmåga att söka och sammanställa information. (matris)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Resonera om hur en tid har påverkat ett verk

1
2
3
Författare och verk
Du kan föra enkla resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Du ger enstaka exempel på hur författaren har påverkat sitt verk. Du underbygger dina påståenden genom att ge något exempel utifrån det du har läst i faktatexter.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Du ger några exempel på hur författaren har påverkat sin text. Du försöker att motivera och underbygga genom att ge några exempel ur faktatexter men även utifrån det som du tolkar i verket.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Du ger flera exempel på hur författaren har påverkat sin text. Du motiverar och underbygger genom att ge exempel utifrån din tolkning av verket. Du ger olika perspektiv (nyanser) i dina exempel.
Tidens och samhällets påverkan på verket
Du kan dra slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang det tillkommit i. Du ger enstaka exempel på hur tid och samhälle har påverkat verket. Du underbygger dina påståenden genom att ge något exempel utifrån det du har läst i faktatexter.
Du kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang det tillkommit i. Du ger några exempel på hur tid och samhälle har påverkat verket. Du försöker att motivera och underbygga genom att ge några exempel ur faktatexter men även utifrån det som du tolkar i verket.
Du kan dra väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang det tillkommit i. Du ger flera exempel på hur tid och samhälle har påverkat verket. Du motiverar och underbygger genom att ge exempel utifrån din tolkning av verket. Du ger olika perspektiv (nyanser) i dina exempel.

Sv
Söka information i olika källor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du behöver utveckla din förmåga att söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett relativt varierat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett varierat urval av källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: