Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och Andra världskriget

Skapad 2019-11-09 08:18 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 8 Historia
Två världskrig rasade under 1900-talet i Europa, många människor dog och mördades i ett oöverskådligt antal och rasistiska ideologier frodades på den politiska arenan. Drömmar om ett fredligt och demokratiskt samhälle fick vänta länge. Vad kan vi lära oss av det förflutna för att förstå hur våra val idag bidrar till hur framtiden kommer at se ut? Vi diskuterar och söker svaren på frågor som : Hur kom Adolf Hitler till makten och hur förlorade han den? Hur var Förintelsen möjlig?

Innehåll

I detta området kommer vi inledningsvis att prata om Mellankrigstiden (tiden mellan de båda världskrigen). Vad hände i USA och Europa  och framförallt, vad hände i Tyskland? Hur kunde Adolf Hitler komma till makten och hur gick det till? Vi kommer även att titta på andra diktaturer i Europa. Hur såg det ut i USA under denna period? Vad innebar begreppen "Det glada 20-talet" och "Börskraschen"? Avslutningsvis lär vi oss mer om situationen i Norden och Sovjet (Stalin och Gulag).

 

Vidare ska vi läsa och lära om händelseförloppet under "Andra världskriget", Hitlers (och Tysklands) uppgång och fall, vilka allianser som bildades, Norden under Andra världskriget, Sveriges neutralitet, Förintelsen och avslutningsvis atombomberna och Japan och den efterlängtade freden. 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • Din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera de källor du använder dig av.
 • Din förmåga att reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
 • Din förmåga att använda dig av historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Dina kunskaper om judendomen och judarnas situation under Andra världskriget.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper om "Mellankrigstiden" och diktaturer under denna period.
 • Dina kunskaper om några gestalter under denna period.
 • Dina kunskaper om "Andra världskriget", dess orsaker och följder.
 • Dina kunskaper om Förintelsen och Gulag.
 • Dina kunskaper om människors levnadsvillkor och deras sätt att tänka och handla under denna period.
 • Din förmåga att ha ett kritiskt förhållningssätt till olika källor.
 • Din förmåga att använda dig av historiska begrepp.
 • Dina kunskaper om judarnas situation under Andra världskriget.

Hur ska det bedömas?

 • Genom att du skriftligt /muntligt besvarar frågeställning under arbetsområdets gång

      eller

 • Genom att du besvarar frågeställningar vid ett provtillfälle 

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar och diskussioner kring givna frågor och frågeställningar
 • Filmer (Schindlers list, The Wave, dokumentärer, youtube-klipp)
 • Övningar med ställningstagande och diskussioner
 • Faktainhämtning och uppgifter
 • Karusellen, Berätta mera, APE/EPA, multisvar och reflektioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: