Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria modersmål (arabiska, ryska, dari, spanska, kurmanci )

Skapad 2019-11-09 11:32 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Modersmål
I arbetsområde kommer vi att arbeta med språkhistoria av sitt modersmål, vi kopplar ihop historia och nutids.

Innehåll

 

 

 Syfte

Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

 

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

– formulera sig och kommunicera i tal,

– reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

Centralt innehåll

Tala, lyssna och samtala

– Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.

 

Kultur och samhälle

– Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

– Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

 

Arbetssätt

Lektion 1

- Läsa en text om språkhistoria och vikten om just språk.

         : I texten läser vi info hur språket förändrades och utvecklades.

         : I vilka länder används språket.

         : Vilka nya ord som tillkommit och vilka gamla ord som försvunnit.

         : Varför läser man detta språk.

-Efter texten kommer eleverna arbeta med läsförståelse ( frågor, synonym, ordspråk och glosor).

-Hemma får eleverna förberedda en muntlig presentation " Varför läser jag modersmål? min historia ".

          Exemplet för muntlig presentation:

               : Jag ( namn, ålder)

               : Min familj

               : Vem använder modersmålet i min omgivning.

              : När och hur mycket pratar jag modersmål.

              : Hur mycket används modersmål i hela världen, kända personer.

              : Varför är modersmål viktig för dig.

              : Vad händer om tio år- använder jag modersmål då?

Lektion 2

- Eleverna presenterar sin uppgift och en gemensam diskussion inleds.     

Matriser

Ml
Modersmål Åk 9 Borlänge

E
C
A
Tala, Samtala
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Tala och Samtala
Du kan diskutera olika saker på ett enkelt sätt. Du använder på ett ganska bra sätt både vardagsspråk och språk som hör ihop med det du diskuterar.
Du kan diskutera olika saker på ett utvecklat sätt. Du använder på ett bra sätt både vardagsspråk och språk som hör ihop med det du diskuterar.
Du kan diskutera olika saker på ett välutvecklat sätt. Du använder på ett mycket bra sätt både vardagsspråk och språk som hör ihop med det du diskuterar.
Du kan förbereda och hålla en muntlig redovisning som har början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en muntlig redovisning som har början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en muntlig redovisning som har början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Samtala, Kultur och Samhälle
Du kan diskutera på ett enkelt sätt olika frågor om samhället och andra saker som hör ihop med ditt modersmål och områden där det talas.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt olika frågor om samhället och andra saker som hör ihop med ditt modersmål och områden där det talas.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt olika frågor om samhället och andra saker som hör ihop med ditt modersmål och områden där det talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: