👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ ht 2019 Sv åk 8 Notis VB

Skapad 2019-11-09 17:27 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 8 Svenska
Du är journalist och har fått i uppdrag att skriva en tidningsartikel. Det du är intresserad av är till exempel om de inblandade personerna kände varandra, vem som blev misstänkt för vad och varför och annat som du finner intressant. Följ instruktionerna för hur man skriver en notis och författa din text.

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Notis ht 2019

Mål för elev


Du ska kunna skriva en notis och använda dig av typiska drag för genren som rubrik, brödtext och saklighet.
Att du kan skriva på ett tydligt sätt genom att besvara frågorna Vem? Vad?Var? Varför? När? Hur?
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 

Innehåll

Du ska skriva en notis. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, meningsbyggnad, tempus och variation i ordval.

Genomförande

Du kommer under några veckor att få läsa och diskutera boken Förföljaren av Magnus Nordin. Avslutningsvis skriver du en notis som bygger på boken..

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

 - Skriva en notis efter de regler som finns för denna genre.
 - Innehållet i din notis framgår tydligt.
 - Tillämpa skriftspråkets normer.

Kursplanemål

Läsa och analysera sakprosatexter. Formulera sig i skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Matriser

Sv
Notis

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Innehåll
Du följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en notis i en lokaltidning.
Du följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en notis i en lokaltidning.
Du följer instruktionen och texten fungerar väl som en notis i en lokaltidning.
Ny aspekt
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en struktur som i huvudsak passar en notis. Du svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett enkelt sätt. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar en notis relativt väl, till exempel genom att den har rubrik och brödtext. Du svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett utvecklat sätt. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar en notis väl, till exempel genom att den har en effektiv rubrik och brödtext. Du svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett välutvecklat sätt. Textbindningen är välutvecklad.
Ny aspekt
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker.
Ny aspekt
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.