Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, decimaltal och procent

Skapad 2019-11-09 17:41 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 5 Matematik
Jag vill ha en 1/2 pizza! Jag sprang 100 m på 13,9 sekunder! Det var 20% rabatt på jeansen jag köpte! Ett tal kan skrivas i bråkform, i decimalform eller i procent. Vi ska titta på sambandet mellan bråk, decimaltal och procent.

Innehåll

Mål för arbetet

Se matris

Undervisning - arbetssätt

 Du kommer att:

 • delta i lärarledda lektioner där vi går igenom begrepp, regler och strategier.
 • enskild och gemensam problemlösning.
 • arbeta på din Chromebook.
 • arbeta laborativt.
 • resonera kring begrepp.
 • se film.

 

Elevinflytande

Du kommer att kunna välja olika svårighetsnivåer på uppgifterna samt påverka din kunskapsutveckling genom lärandematriser. 

Bedömning

Du bedöms under arbetets gång samt genom ett skriftligt prov i slutet av varje tema. 

 

:

 

Matriser

Ma
Bråk, decimaltal och procent (Lärandematris)

Bråk och decimaltal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Jämföra, förlänga och förkorta bråk
Jag kan jämföra bråk. Vilket bråk är störst? För att lära mig mer om detta går jag till kapitel 2.2 Gleerups.
 • Ma  A 6
Jag kan, med stöd, jämföra två bråk och se vilket som är störst när jag tittar på bilder av bråkcirklar eller bråkstavar.
Jag kan jämföra två bråk och se vilket som är störst när jag tittar på bilder av bråkcirklar eller bråkstavar.
Jag kan jämföra bråk genom att förlänga eller förkorta bråken så att de får samma nämnare. Jag vet då att jag ska multiplicera (förlänga) eller dividera (förkorta) täljare och nämnare med samma tal.
Jag kan jämföra bråk genom att förlänga eller förkorta bråken så att de får samma nämnare. Jag vet då att jag ska multiplicera (förlänga) eller dividera (förkorta) täljare och nämnare med samma tal. Jag kan även uppskatta bråkens storlek utan att förlänga/förkorta genom att se om det är mindre än hälften, drygt hälften, större än ett osv.
Beräkna summor och differenser med olika bråk
Jag kan addera och subtrahera tal i bråkform. För att lära mig mer om detta går jag till kapitel 2.3 Gleerups.
 • Ma  A 6
Jag kan, med stöd, addera och subtrahera bråk med samma nämnare.
Jag kan addera och subtrahera bråk med samma nämnare.
Jag kan addera och subtrahera bråk med olika nämnare.
Jag kan addera och subtrahera bråk med olika nämnare samt med bråk i blandad form och bråkform. Jag förkortar svaret om det går.
Jämföra och skriva decimaltal
Jag kan jämföra decimaltal. För att lära mig mer om detta går jag till kapitel 2.4 Gleerups.
 • Ma  A 6
Jag vet, med stöd, att siffrans position bestämmer vilket värde den har i talet. Jag ser vilket som är störst av 2,9 och 2,8.
Jag vet att siffrans position bestämmer vilket värde den har i talet. Jag kan jämföra tal med en decimal. Jag ser vilket som är störst av 2,9 och 2,8.
Jag vet att siffrans position bestämmer vilket värde den har i talet. Jag kan jämföra tal med två decimaler. Jag ser vilket som är störst av 2,91 och 2,87.
Jag vet att siffrans position bestämmer vilket värde den har i talet. Jag kan jämföra tal med tre decimaler. Jag ser vilket som är störst av 2,918 och 2,875.
Multiplicera och dividera
Jag kan multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1000. För att lära mig mer om detta går jag till kapitel 2.5 Gleerups.
 • Ma  A 6
Jag kan, med stöd, multiplicera och dividera hela tal med 10, 100 och 1000. Jag använder då mitt positionssystem-papper och "skuttar" hela talet. Med stöd förstår jag att jag gör talet 10, 100, 1000 gånger större respektive mindre.
Jag kan multiplicera och dividera hela tal med 10, 100 och 1000. Jag använder då mitt positionssystem-papper och "skuttar" hela talet. Jag förstår att jag gör talet 10, 100, 1000 gånger större respektive mindre.
Jag kan multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1000. Jag använder då mitt positionssystem-papper och "skuttar" hela talet. Jag förstår att jag gör talet 10, 100, 1000 gånger större respektive mindre.
Jag kan multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1000. Jag förstår att jag gör talet 10, 100, 1000 gånger större respektive mindre.
Avrunda, överslagsräkna och göra beräkningar med decimaltal.
Jag kan avrunda tal samt överslagsräkna och göra beräkningar med decimaltal. Jag kan bedöma om det är rimligt. För att lära mig mer om detta går jag till kapitel 2.6 Gleerups.
 • Ma  A 6
Jag kan, med stöd, avrunda, överslagsräkna och göra beräkningar med heltal. Jag kan, med stöd, bedöma om det är rimligt.
Jag kan avrunda, överslagsräkna och göra beräkningar med heltal. Jag kan bedöma om det är rimligt.
Jag kan avrunda, överslagsräkna och göra beräkningar med decimaltal (en decimal). Jag kan bedöma om det är rimligt.
Jag kan avrunda, överslagsräkna och göra beräkningar med decimaltal (tre decimaler). Jag kan bedöma om det är rimligt.

Ma
Bråk, decimaltal och PROCENT %

Procent %

1
2
3
4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: