👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklassen

Skapad 2019-11-09 18:40 i Bockaraskolan Oskarshamn
Lokal pedagogisk planering i matematik för Förskoleklass på Gröndalsskolan i Sollentuna
Grundskola F Matematik
Undervisningen ska på ett lekfull sätt ta tillvara på elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik.

Innehåll

Målen med verksamheten

 • Att känna igen de vanligaste gemetriska formerna
 • Att veta vad ett mönster är.
 • Taluppfattning - antal
 • Att kunna övergångar 10, 20, 30, 40, 50.
 • Att kunna räkna baklänges 20 - 0
 • Att känna till vanliga matematiska begrepp
 • Att känna till redskap för mäta vikt och längd
 • Att kunna ordningstalen förste - tjugonde.
 • Känna till månader, dagar, årstider.
 • Känna till klockan hel och halv
 • Kunna läsa av enklare diagram

I verksamheten kommer vi att

Arbeta med taluppfattning

Matematiska begrepp lägesbegrepp ( framför bakom under Stor-liten, Kort-lång,Tung-lätt)

Geometriska former ( Cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)

Enklare mönster

Räkna baklänges från 20

Börja räkna från talraden 1-10 var som helst

Sortera och klassificera ( likheter/olikheter, färg , form och storlek)

Bilda par, lika, fler än, färre än, hälften, dubbelt

Ordningstalen ( första,andra osv)

Talområdet 0-10

1 mer/ 1 mindre

Tidsuppfattning,året, veckodagarna, hela timmar

Vi gör det genom ett lekfull sätt  i........

 • Samlingarna
 • Skapande aktiviteter
 • Musik
 • Bygg och konstruktion
 • Spela spel
 • Idrott
 • Teman
 • praktiskt matte

Vi dokumenterar barnets lärande genom att

Fotografera

Matematikboken Prima matematik för fsk

Bilder

Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Öt/Fl/Mu matematik åk 1

Delvis förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper
Du kan räkna till hundra
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-20
Du kan addera och subtrahera tal med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-10
Du förstår begreppen hälften, dubbelt, udda och jämnt
Du kan tiokompisarna
Du kan namnge och jämföra de fyra geometriska figurerna; cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
Du kan upptäcka enkla mönster
Du kan läsa av och fylla i enkla tabeller och diagram
Du kan göra egna räknesagor med konkret material
Du kan klockan, heltimme
Du kan veckodagarna