👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-11-09 20:01 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild Svenska
Vi ska läsa om Nordens historia från istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

FORNTIDEN v.45- 50

Mål:

 • Tolka en tidslinje
 • Jämföra och se skillnader mellan olika tidsepoker
 • Förstå och kunna använda begrepp om forntiden
 • Förstå hur människor levde under forntiden
 • Förklara varför människor bott på olika platser
 • Förstå hur människan har påverkat landskapet och miljön runt omkring oss 

 

Hur:

Du kommer att få fundera över frågor som du vill ta reda på svar på. 

Vi samlar fakta genom att läsa enkla faktatexter, se på filmklipp, diskutera och dela med oss till varandra av våra kunskaper.

Vi läser enkla faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt. Vi svarar på tillhörande frågor.

Vi arbetar i grupp och skriver faktatext och redovisar vi muntligt för varandra på valbart sätt (digitalt eller med hjälp av bilder som ritats för hand samt tillhörande text). 

Vi arbetar med problemlösning i matematik och utgår ifrån en stenåldersfamiljs vardag och matematiken som finns i den. 

Fundera över hur din vardag hade sett ut om du hade levt på Stenåldern. 

 

Bedömning:

Om du kan tidsordna de olika tidsåldrarna.

Skriva en faktatext.

Hur väl du kan använda ämnesspecifika begrepp och uttryck.

Hur du kan läsa och förstå och använda dig av innehållet i faktatexter, filmer och upplevelser kring forntiden.

Om du kan redogöra i grova drag för människors levnadsvillkor under de olika tidsepokerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
So matris åk 3 (Forntiden)

------------------------------->
-------------------------------->
-------------------------------->
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor bodde på olika ställen/länder.
Du förstår att människor bodde på olika ställen/ länder beroende på hur naturen såg ut.
Du kan beskriva hur naturen och miljön kan påverkade var människor bodde.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor flyttade från en plats till en annan.
Du vet att en flytt kan påverka människorna som flyttat.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttat från en plats till en annan och ge exempel på vad det innebar för de som flyttat.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att Stockholm har förändrats genom åren.
Du vet lite om Stockholm historia och att människor inte levde som vi gör nu.
Du kan undersöka Stockholms historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att människans historia har förändrats genom åren.
Du vet att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader.
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.