👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - astronomi

Skapad 2019-11-09 20:33 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Kapitel 1 i Koll på NO 6
Grundskola 6 Fysik
Vi kommer att arbeta med astronomi fram till jullovet. Under denna period kommer du att få lära dig mer om olika världsbilder, vårt solsystem, universum, människan i rymden och olika sätt att mäta tid.

Innehåll

Mål: 

- Kunna skilja på begreppen astronomi och astrologi

- Känna till hur vår världsbild har förändrats från geocentrisk till heliocentrisk.

- Kunna namnen på planeterna i vårt solsystem

- Känna till vilka av planeterna i vårt solsystem som tillhör de inre små planeterna. 

- Känna till vilka av planeterna i vårt solsystem som räknas som de stora yttre planeterna

- känna till hur universum bildades

- Känna till vad som finns i universum utanför vårt solsystem

- kunna förklara hur jorden rör sig runt solen och hur månen rör sig runt jorden.

- Kunna förklara varför vi har dag och natt på jorden.

- Kunna förklara varför vi har olika årstider på jorden. 

-Känna till att avstånd i rymden mäts i ljusår.

- Känna till hur människan kan ta sig ut i rymden

- Känna till olika sätt att mäta tid

 

Begrepp:

astronomi

astrologi

Big Bang

dygn

år

årstid

månad

måne

planet

satellit

jordaxel

galax

stjärna

sol

solsystem

världsbild

asteroid

ljusår

meteor

meteorit

nebulosa

röd jätte

vakuum

vit dvärg

supernova

svar hål

universum

Vintergatan

solur

timglas

pendelur

 

Undervisning:

- genomgångar

- texter, ex NO-boken s. 6-29

- instuderingsfrågor

- gruppuppgift

- filmer

- Grej of the Day

- aktiviteter

- undersökningar om tidmätare

 

Bedömning:

Kontinuerligt under lektioner.

Skriftligt prov fredag vecka 49, 6/12. 

- hur väl du kan använda naturvetenskaplig information i texter och andra framställningar.

- hur väl du kan genomföra, dokumentera och utvärdera undersökningar

- hur väl du kan använda och förstå fysikens begrepp

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6