Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket med Alfa-Beta

Skapad 2019-11-09 20:55 i Rydebäck Dibber Sverige AB
Språket med Alfa-Beta
Förskola
Språket är viktigt i barnens utveckling. På förskolan arbetar vi med vår lärvänn Alfa-Beta som gör det på ett lärorikt och lustfyllt sätt för att främja barnens språkutveckling.

Innehåll

NULÄGE

I förskolan arbetar vi med språket i alla situationer under dagen .Vi pedagoger är delaktiga och pratar med barnen om vad som sker under dagen.

 

 

SYFTE

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Syftet är att barnen ska utveckla det svenska språket genom att få ett utökat ordförråd, och att de ska kunna kommunicera med varandra.  

 

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot? 

METOD

Hur gör vi?

 - Vi har sagostunder.

 - Språkpåsar.

 - För att förstärka språket använder vi bildstöd/tecken som stöd.

 - Sånger rim och ramsor.

 - Använder ipaden, med språkappar och för att lyssna och titta på språkmaterial.

-v.46 uppmärksammar vi bokveckan med att gå till biblioteket och läsa böcker. När vi läser pratar vi om ord som dyker upp och vad de har för betydelse.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Vi  dokumenterar med vår ipad och tar kort på de olika lärandetillfällena. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: