👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

tema om Vinte ÅK 1-3 V 46-49

Skapad 2019-11-09 21:26 i Rosenvallskolan Söderhamn
Grundskola 1 – 3 Modersmål NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med årstiden vinter och ska bland annat ta reda på hur djur och växter har det på vintern. Vi studerar vintertecken i vår närmiljö. Du kommer också att få lära dig mer om några av våra vanligaste vinterfåglarna.

Innehåll

 

Innehåll

Vad vi ska lära oss, och varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • vilka månader som hör till årstiden vinter.

 • vad vintern betyder för människor och djur.

 • hur några olika sorters djur klarar sig på vintern.

 • hur man känner igen olika djurspår.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:

 • läsa texter
 • ha lärarledda genomgångar
 • se på film
 • göra enkla fältstudier på skolgården och i närområdet
 • Se hur året är uppbyggt med årstider och månader
 • se på typiska vintertecken
 • lära oss spår av djur i snö
 • söka fakta och göra powerpoint om ett djur
 • mata fåglar och se vilka arter vi känner igen

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Namnge vintermånaderna
  Namnge några fåglar
 • berätta om vanliga vintertecken
 • redovisa fakta om ett djur

 Kopplingar till läroplanen

 •  Lgr11Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Syfte
 •  NOSyfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Centralt innehåll
 •  NO  1-3Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 •  NO  1-3Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 •  NO  1-3Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 •  NO  1-3Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Kunskapskrav
 •  NO   3Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 •  NO   3I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 •  NO   3Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 •  NO   3Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 •  NO   3Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser

NO Ml
NO: Årstiderna Vinter

Nivå 1
Nivå 2
Begreppslig förmåga
Använder på rätt sätt några av de begrepp vi har lärt oss när du beskriver årstiden.
Använder ett flertal begrepp på rätt sätt när du beskriver årstiden.
Förmågan att hantera information
Att hitta information
Kan hitta information i enkla faktatexter. Ibland med hjälp av vuxen.
Kan på egen hand hitta information i faktatexter.
Förmågan att hantera information
Att sammanställa information
Kan skriva en enkel faktatext. Ibland med hjälp av vuxen.
Kan på egen hand skriva en faktatext.