👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation

Skapad 2019-11-10 09:02 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
I detta arbetsområde arbetar vi med att förbättra vår förmåga att presentera ett ämne
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde arbetar vi med att förbättra vår förmåga att hålla en muntlig presentation.

Innehåll

Vad

Vi kommer att jobba med förmågan att presentera ämnen i olika sorters muntliga framföranden. 

I rollen som publik ska alla elever ställa frågor. Föredragshållaren får då bemöta publiken.

Syfte

 • Att bli säkrare på att tala inför grupp. 
 • Att bli medveten om vad som gör att en presentation blir tydlig och intressant för att själv kunna använda det.
 • Att vara aktiv i en diskussion och ställa konstruktiva frågor.

Arbetsformer

 • Presentation av ett ämne och utvärdering av både det egna och andras arbete
 • Genomgång av retorik och tips inför en muntlig framställning
 • Eget arbete med planering av tal
 • Muntliga moment 

Centralt innehåll som arbetet utgår ifrån

Bedömning

Bedömningsformer

Muntligt framförande 
 
 • Du kommer att bedömas på en slutlig presentation av ett bestämt ämne.
 • Du kommer även att bedömas om dina bidrag runt föredragen.

Kunskapskrav

 • Du ska kunna göra och framföra en presentation av ett ämne 
 • Du ska både i talet och presentationen ha tydlig inledningtydligt slut och en röd tråd (För mer information se matrisen!)
 • Du ska ställa frågor och bedöma andras föredrag på ett konstruktivt sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Muntlig presentation

F
E
C
A
Struktur
Eleven hoppar mellan olika saker så att det blir svårt att hänga med.
Eleven har en röd tråd som hen försöker hålla sig till.
Eleven har en tydlig röd tråd och disposition: inledning, olika områden och ett markerat slut.
Eleven är så säker att hen kan ta ett sidospår utan att förståelsen går förlorad (t ex berätta en historia, svara på en fråga, andra spontana kommentarer).
Anpassa språket.
Eleven anpassar inte språket till mottagaren och använder inte sitt eget ordförråd utan kopierar från källorna.
Eleven anpassar sitt språk till mottagaren till viss del och försöker använda sitt eget språk/ordförråd.
Eleven anpassar sitt språk till mottagaren ganska ofta och använder mestadels sitt eget språk/ordförråd.
Eleven anpassar sitt språk till mottagaren hela tiden. Eleven använder helt och hållet sitt eget språk/ordförråd.
Sakkunskap/fakta
Eleven utelämnar viktig fakta och/eller presenterar felaktiga uppgifter.
Eleven ger en god helhetsbild i ämnet.
Eleven ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse.
Eleven presenterar ämnet på ett personligt sätt, med en tydlig helhetsbild och flera självständigt skapade konkreta detaljer/exempel.
Ögonkontakt och röstanvändning
Eleven läser innantill och glömmer för det mesta att söka kontakt med åhörarna. Rösten är svag och otydlig
Eleven kommer ihåg att söka kontakt med åhörarna ibland. Rösten är för det mesta tydlig och klar.
Eleven använder stödord ibland och har mycket kontakt med åhörarna. Rösten är tydlig och klar.
Eleven använder sällan stödorden utan läser av åhörarnas reaktioner och anpassar framförandet därefter. Rösten är tydlig och klar. Eleven varierar sitt röstläge för att skapa intresse och variation.
Hjälpmedel
Eleven använder inga hjälpmedel, t ex bilder, rekvisita, PP o s v.
Eleven använder hjälpmedel, men lyckas inte använda dessa för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Eleven använder något hjälpmedel för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Eleven gör presentationen mer bergriplig och intressant med hjälp av hjälpmedel eller effekter.