Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturerna

Skapad 2019-11-10 09:25 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
I det här arbetsområdet lär vi oss om hur det var att leva i de första stora civilisationerna på jorden, även kallade högkulturer. Kring flodsystem i Irak, Egypten, Pakistan/Indien och Kina gavs förutsättningar för att samhällen kunde utvecklas, dessa brukar kallas för flodkulturerna. Flodkulturerna följs sedan av epoken Antiken, när antika Grekland och Romariket växer fram. Dessa kulturer är av stor betydelse för oss, mycket av det som växte fram under denna tid påverkas oss än idag, allt från hjulet till de olympiska spelen till politik!

Innehåll

Konkreta mål

Efter avslutat arbetsområde är målet att du ska:

 • Kunna beskriva hur och varför de olika högkulturerna (flodkulturerna, Antika Grekland och Romariket) uppkom
 • Kunna beskriva utmärkande drag (kännetecken) för högkulturerna
 • Känna beskriva människornas livsvillkor under denna tid
 • Kunna beskriva de olika högkulturernas utveckling och fall
 • Känna till vilka arv vi har idag från högkulturerna
 • Kunna redogöra för någon händelse och person som haft betydlese för vår tid och hur detta påverkat utvecklingen
 • Ha lärt dig nya ord och begrepp som: forntiden, högkultur, flodkultur, civilisation, hierarki, samhällsklasser, kilskrift, heiroglyfer, stadsstat, antiken, stormakt, romarriket, levnadsvillkor, filosofi.

 

Så här ska vi arbeta:

 • Genomgångar

 • Du kommer få enskilda uppgifter och faktatexter, videoklipp och hemsidor för att bearbeta och fördjupa fakta samt visa dina förmågor

 • Diskussioner

Detta ska bedömas

 

 • Dina kunskaper om vad som kännetecknar de olika epokerna
 • Din förmåga att föra resonemang om orsaker till att de olika högkulturerna uppkom och hur det påverkade hur människorna levde
 • Att du kan förklara hur människors sätt att leva påverkades av vilken tid de levde i
 • Din förmåga att använda historiska begrepp

Matriser

Hi
Flodkulturerna och antiken

Dina kunskaper om högkulturerna, viktiga händelser och personer, som du visar genom din förmåga att resonera om hur högkulturerna uppkom (bakgrunden), vad som kännetecknar dem, hur människor levde samt hur högkulturerna förändrades
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang om högkulturernas uppkomst
Du kan ange en orsak till att högkulturerna uppkom
Du kan ange en orsak, med beskrivning, till att högkulturerna uppkom
Du kan ange flera orsaker, med beskrivningar, till att högkulturerna uppkom
Resonemang om vad som kännetecknar högkulturerna och hur människorna levde
Du kan ange några kännetecken på de olika högkulturerna och ge ett exempel på hur människorna levde
Du kan ange och beskriva några kännetecken på de olika högkulturerna. Du kan även förklara hur minst två av dem hänger ihop och kopplar till hur människorna levde
Du kan ange och beskriva alla relevanta kännetecken på de olika högkulturerna. Du kan även förklara hur flera av dem hänger ihop och kopplar till hur människorna levde
Resonemang om högkulturernas förändringar och följder
Du kan ange en följd som högkulturerna haft på framtiden
Du kan ange och beskriva en följd som högkulturerna haft på framtiden
Du kan ange och beskriva flera följder som högkulturerna haft på framtiden

Dina förmåga att använda historiska begrepp på ett fungerande sätt
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsanvändning
Eleven använder ett fåtal av begreppen som hör till ämnet, på ett korrekt sätt
Eleven använder några av begreppen som hör till ämnet, på ett korrekt sätt
Eleven använder flera av begreppen som hör till ämnet, på ett korrekt sätt

Din förmåga att förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: