Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samer, minoriteter och novell 8A och 8B - v.46-3

Skapad 2019-11-10 11:36 i Domnarvets skola Borlänge
Ett arbete om minoritetsspråk med utgångspunkt från framförallt samiskan och filmen "Sameblod"
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ni kommer under några veckor att jobba med minoritetsspråk med utgångspunkt från samiskan och filmen "Sameblod". Under arbetet kommer vi jobba med frågor som handlar om att vara minoritet och att inte tillhöra normen. Utifrån arbetsområdet med minoriteter kommer vi att jobba med att skriva novell. Vi kommer läsa novell, gå igenom novell som textgenre och avsluta med att skriva novell.

Innehåll

När

v.46-50

Hur

Lektion 1 (v.46)

1. Presentation av arbetsområdet, föreläsning:

 • Vilka nationella minoritetsspråk som finns i Sverige
 • Vad ett minoritetsspråk är
 • Vad som gör att ett språk klassas som ett nationellt minoritetsspråk
 • En historisk tillbakablick på hur språkanvändningen diskriminerats i Sverige

2. Presentation av och börja se filmen Sameblod.

 

Lektion 2 (v.46)

 • Fortsätter att se filmen Sameblod.
 • Diskussion kring filmen i ca. 10 min (start- och avslutningsfrågor).

Lektion 3 (v.46)

 • Fortsätter att se filmen Sameblod.
 • Diskussion kring filmen i ca. 10 min (start- och avslutningsfrågor).

Lektion 4 (v.47 mån 8A/v.47 fre 8B - 8B är på Asken tisdag-onsdag v.47)

 • Se färdigt filmen Sameblod.
 • Introduktion av diskussionsuppgifter i grupp.

Lektion 5 (8A tors v.47/8B fre v.48 )

 • Arbeta med diskussionsuppgifter i grupp.

Lektion 6 (8A fre v.47/8B tis v.48)

 • Arbeta klart med gruppuppgifter
 • Ev. redovisningar av gruppuppgifter

Lektion 7 (8A mån v.48/8B tis v.48)

 • Redovisningar av gruppuppgifter
 • Kortskrivning - om filmen Sameblod, 10-15 min (8A) (Se Kortskrivning - Sameblod under Uppgift)

Lektion 8 (8A tors v.48/8B fre v.48)

 • Kortskrivning - om filmen Sameblod, 10-15 min (8B) (Se Kortskrivning - Sameblod under Uppgift)
 • Introducera vad är en novell?
 • Läsa novellen Min första spelning, jobba med frågor till novellen

Lektion 9-10 (8A fre v.48 + mån v.49/8B tis+ons v.49)

 • Gå igenom hur man skriver novell (Studi: se Korta filmer om novell nedan)

 • Inledning, slut, repliker, dialoger, beskriva och gestalta, berättare, dåtid/nutid, dramaturgisk kurva.

 • Ev. titta på novellen "att döda ett barn" + diskussion utifrån frågor
 • Välja vilken novelltitel du ska ha (finns tre att välja på) (se Skriva Novell under Uppgift)
 • Börja planera novell utifrån den mall som finns

 • Börja skriva novell + Dela ett Word-dokument i OneDrive med lärare [ helen.hjort@borlange.se ]

Lektion 11-13 (8A tors + fre v.49+mån v.50/8B fre v.49+tis v.50)

 • Skriva novell

Lektion 14 (8A tors v.50/8B ons v.50)

 • Skriva på novellen.

Lektion 15-16 (fre v.50-51)

 • Bli klar med novell. Färdigskriven novell delas med lärare men skrivs även ut och ges till lärare i handen fre v.50.
 • Ge respons på klasskompis novell

Lektion 17 (8A tors v.2/8B fre v.2)

 • Skriva klart novellen
 • Ge respons på klasskompis novell
 • Bearbeta novell

v.3

 • Ge respons på en klasskompis novell

 

 • Bearbeta den egna novellen

 

Novellen ska vara bearbetad och klar senast v.3, fredag 17/1.

Material

 • PP om minoritetsspråk (finns som uppgift nedan)
 • Filmen Sameblod ser vi på under lektion 1-3
 • Frågor till filmen Sameblod delas ut under lektion 3-4
 • Novellen "Min första spelning" + frågor
 • Häfte med tips om hur du skriver novell
 • Arbetsuppgift med planering Novell (delas ut på lektion, samt finns delad som uppgift i planering)
 • Filmer om minoriteter och novellskrivning (finns delade längre ner i planering)

Bedömning

 1. Ev. klassrumsdiskussioner
 2. Ev. gruppredovisning
 3. Kortskrivning om filmen Sameblod
 4. Novell
 5. Respons på klasskamrats novell
 6. Bearbetning av novell

 

Filmer om samiska och samer

 

Korta filmer om novell

 1. https://app.studi.se/l/novell-exposition-karaktaerer-beraettelse-och-situation 4:26
 2. https://app.studi.se/l/novell-konflikt-och-upploesning  3:13
 3. https://app.studi.se/l/gestaltande-beskrivning 5:17

 

Filmatiserad novell - Att döda ett barn

Uppgifter

 • Kortskrivning - Sameblod

 • Skriva novell

Matriser

Sv
Betygsmatris - Samer, minoriteter och novell

F
E
C
A
Tolka & resonera om budskap
Bedöms utifrån Kortskrivning - Sameblod.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Bedöms utifrån Kortskrivning - Sameblod.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva texter
Bedöms utifrån novellen.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Novell
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge omdömen om & bearbeta text
Bedöms utifrån feedback på annan elevs novell samt bearbetning av novellen utifrån lärares och kamrats respons.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Bedöms ev. utifrån de muntliga diskussionerna kring filmen Sameblod (samtal om frågor kring att vara minoritet, diskriminering och alla människors lika värde).
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Svenska språket & närliggande språk
Bedöms utifrån Kortskrivning - Sameblod.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Svenska språket & närliggande språk
Bedöms ev. utifrån de muntliga diskussionerna kring filmen Sameblod (samtal om frågor kring att vara minoritet, diskriminering och alla människors lika värde).
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: